Dutchnl
2 januari 2023

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven aan de Belgische Regionale Steunkaart van 1 januari 2022 tot 31 december 2027 in het kader van de herziene Richtlijnen Regionale Steun (RRS). FI Group bekijkt de nieuwe kaarten en hun wijzigingen voor zowel Vlaanderen als Wallonië, die van start gaan op 1 September 2022. 

Wat zijn de Richtlijnen Regionale Steun?   

Het uiteindelijke doel van regionale staatssteun is het ondersteunen van economische ontwikkeling en werkgelegenheid. In de richtlijnen inzake regionale steun (RSS) zijn de regels uiteengezet volgens welke de lidstaten staatssteun kunnen verlenen aan ondernemingen ter ondersteuning van investeringen in nieuwe productiefaciliteiten in de minder bevoorrechte regio’s van Europa of ter uitbreiding of modernisering van bestaande faciliteiten.    

In de richtlijnen geeft de Europese Commissie aan onder welke voorwaarden regionale steun overeenstemt met de interne markt en stelt zij de criteria vast aan de hand waarvan wordt bepaald welke gebieden aan de steunvoorwaarden voldoen. De gebieden met de grootste achterstand worden als volgt afgebakend:  

 • A-regio’s: omvatten de ultraperifere regio’s en de regio’s waarvan het BBP per inwoner lager is dan of gelijk is aan 75% van het EU-gemiddelde,    
 • Van tevoren afgebakende C-regio’s: die de voormalige “a-regio’s” en dunbevolkte gebieden omvatten.   

De richtlijnen bevatten ook regels voor de lidstaten om regionale-steunkaarten op te stellen (de geografische gebieden waar ondernemingen regionale staatssteun kunnen ontvangen, en in welke intensiteiten). Voor België is deze kaart in juli 2022 goedgekeurd.   

Op de regionale-steunkaart van België zijn de Belgische regio’s afgebakend die voor investeringssteun in aanmerking komen. Op de kaart zijn ook de maximale steunintensiteiten in de in aanmerking komende regio’s vastgesteld.   

De steunintensiteit is het maximumbedrag aan staatssteun dat per begunstigde kan worden toegekend, uitgedrukt als een percentage van de in aanmerking komende investeringskosten.   

Het belang van de regionale steunkaarten 

De regionale steunkaart is belangrijk om te weten binnen welke gemeenten investeringssteun aan grote bedrijven gegeven kan worden. Bedrijven die in aanmerking willen komen moeten wel voldoen aan de nieuwe voorwaarden die individueel bepaald worden voor zowel Vlaanderen als Wallonië. De steunkaart is ook belangrijk voor het verkrijgen van fiscale steun in het kader van ontwrichte zones

 • Overheden mogen maatregelen nemen om zones die getroffen worden door zware collectieve ontslagen economisch te ondersteunen. Bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone (ook wel ‘ontwrichte zone’ genoemd) kunnen een vrijstelling  of voordeel genieten. 

Elke EU-lidstaat moet om de zes jaar dergelijke steunkaart afbakenen en voor goedkeuring aan de Europese Commissie voorleggen. In 2022 start een nieuwe steunperiode. 

De regionale steunkaart in Vlaanderen 2022-2027 

Einde 2021 diende de  Vlaamse regering een voorstel voor nieuwe regionale steunkaart in bij Europa. Het gaat om 25 gemeenten die onder de regionale steunkaart vallen en waar op die manier investeringssteun aan grote bedrijven gegeven kan worden.  

 • 19 gemeenten in Limburg 
 • 3 gemeenten in West-Vlaanderen  
 • 3 gemeenten in Oost-Vlaanderen 

Om de gemeenten te bepalen werden verschillende criteria gehanteerd, waaronder:  

 • Het aantal werkzoekenden 
 • De bruto toegevoegde waarde in vergelijking met het Vlaams gemiddelde 
 • De beschikbaarheid van bedrijventerreinen  
 • Aansluitende gebieden met minstens 100.000 inwoners 
 • De arrondissementen of provincies moeten voldoen aan de EU-voorwaarden 

Zo werden volgende 25 gemeenten geselecteerd, die zich allemaal bevinden in zone C: 

 • Gemeentes in Limburg: Bilzen, Heers, Hoeselt, Lanaken, Maasmechelen, Tongeren, Dilsen-Stokkem, Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren, Lommel, Oudsbergen, Pelt, Beringen, Genk, Ham, Leopoldsburg, Lummen, Tessenderlo, Zutendaal 
 • Gemeentes in Oost-Vlaanderen: Ronse, Geraardsbergen, Ninove 
 • Gemeentes in West-Vlaanderen: Middelkerke, Oostende, Diksmuide 

Wat veranderd er in verband met subsidies en steun?

Binnen Vlaanderen kunnen kmo’s zowel opleidingssteun als investeringssteun krijgen. Waar het voor grote ondernemingen tot nu toe niet mogelijk was, kunnen deze nu opleidingssteun en investeringssteun aanvragen indien de vestiging gelegen is in een gemeente die opgenomen is op de Europese regionale steunkaart 2022-2027 

Bedrijven die in aanmerking willen komen moeten dus voldoen aan de strikte, nieuwe, voorwaarden Strategische Transformatiesteun. De verdere transitie van de economie zal zo ook nog meer op duurzaamheid en klimaat gericht worden.   

De regionale steunkaart in Wallonië 2022-2027 

Ook de nieuw ingediende regionale steunkaart van Wallonië werd goedgekeurd. Bij het opstellen van de Waalse kaart heeft de Waalse regering in het algemeen rekening gehouden met de aantrekkelijkheid, met name voor grote bedrijven, en het ontwikkelingspotentieel van de gebieden, met name in verband met de huidige en toekomstige beschikbaarheid in de economische activiteitsgebieden en de ontwikkelingsstrategie van het Waalse Gewest. 

Zo heeft deze besloten specifiek met volgende beginselen rekening te houden: 

 • De door de overstromingen van juli 2021 getroffen gemeenten, die in zone C zijn ingedeeld (Chaudfontaine, Esneux, Liège, Trooz, Eupen, Limbourg, Pepinster, Theux, Verviers, Rochefort); 
 • Een doelstelling van continuïteit ten opzichte van de regionale kaart van de vorige periode, rekening houdend met de evolutie van de sociaal-economische situatie van de gebieden; 
 • Behoud van coherentie en evenwicht met de fondsen van het cohesiebeleid en de industriële omschakeling via het Fonds voor een rechtvaardige overgang (FTJ). 
 • De specifieke kenmerken van de plattelandsgebieden en van de instandhoudingsgebieden in de provincie Namen en met de geschiedenis van het aantal investeringen in de betrokken districten; 
 • Een synthetische indicator die het mogelijk maakt om de socio-economische situatie van de gemeenten te objectiveren, en die reeds gebruikt werd bij de ontwikkeling van de vorige kaarten. 

De zonering op Waals niveau, die op gemeentelijk niveau wordt vastgesteld, moet ook in overeenstemming zijn met de beginselen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld:  

 • De verplichting om aaneengesloten zones te definiëren die een kritische bevolkingsmassa bestrijken. 

Op basis daarvan heeft de Regering, naast de provincie Luxemburg die volledig onder de regeling valt, voor Wallonië vier zones afgebakend die samenhangende bekkens in de provincies Luik en Henegouwen bestrijken en die ook bepaalde gemeenten in de provincie Namen en Waals-Brabant omvatten. 

 • Waals-Brabant: Nijvel
 • Henegouwen: Doornik-Mouscroun, Bergen, La Louviére, Ath, Charleroi, Soignies, Thuin
 • Luik: Hoei, Luik, Waremme, Verviers, Bezirk Verviers
 • Namen: Dinant, Namen

Wat veranderd er in verband met subsidies en steun?

In het geval dat uw bedrijf gevestigd is in de gemeenten Anderlecht, Brussel, Vorst of Sint-Jans-Molenbeek, kan deze regeling onder bepaalde voorwaarden een premieverhoging bieden. 

 • U kunt tot 500.000 euro krijgen voor een investeringspremie als uw bedrijf gevestigd is in de “ontwikkelingszone 2022-2027”. 

De laatste ontwikkelingen in 2023

Verlenging steunzones rond Machelen, Turnhout en Genk met 24 maanden

Bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen.

 • Gedurende een periode van 2 jaar;
 • Per extra arbeidsplaats;
 • Die als gevolg van deze investering werd gecreëerd en;
 • Die gedurende ten minste drie jaar (kmo’s) of vijf jaar (grote ondernemingen) behouden blijft.

Grote ondernemingen komen in principe niet in aanmerking voor deze steunmaatregel maar in bepaalde gemeenten die door Europa zijn opgenomen op de ‘Regionale Steunkaart’ laat Europa een uitzondering toe.

In Vlaanderen zijn momenteel 3 zones afgebakend:

 • Alle bedrijventerreinen, brownfieldconvenanten en businesscenters binnen een straal van 40 km rondom;
  • Ford Genk (tot 31 october 2022)
  • De getroffen vestigingen van Philips en Heinz in Turnhout (tot oktober 2022)
  • Rondom de gemeente Machelen (tot 31 mei 2023)

Er werd beslist door de Vlaamse regering om de verlenging van de steunzones met 24 maanden te verlengen.

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en onderscheppen van de beschikbare O&O+I mogelijkheden. Onze experts staan tot uw beschikking om u te analyseren. 

Yvette Poumpalova

× How can I help you?