Choisissez le pays qui vous intéresse

Vraag een gratis audit aan

Er is rekening gehouden met uw gegevens

Wat zijn de voordelen?

  • verbetering van het netto resultaat
  • afname van het effectieve belastingtarief
  • toename van het eigen vermogenversterking van de liquide middelen

Calcul

vrijstelling van 85% van de bruto kwalificerende innovatie-inkomsten (toegekend vanaf 01/07/2016) de belastingaftrek zorgt voor een effectief belastingverlaging tot 5.1%

Betrokken Intellectuele Eigendomsrechten

  • intern ontwikkelde octrooien in Belgische of buitenlandse onderzoekscentra
  • verworven octrooien (door aankoop, licentie, enz.) op voorwaarde dat de onderneming deze verder blijft benutten en ontwikkelen
  • sinds 01/01/2013 zijn KMO’s vrijgesteld van de verplichtingen met betrekking tot O&O-onderzoekscentra

IN Aanmerking Komende Inkomsten

  • licentieopbrengsten: royalties, voorschotten, …
  • een proportioneel deel van de omzet door gepatenteerde producten en diensten
  • opbrengsten van O&O-activiteiten (IT-software, kwekersrechten, enz.)