Choisissez le pays qui vous intéresse

Vraag een gratis audit aan

Er is rekening gehouden met uw gegevens

Wat zijn de voordelen?

  • Verbetering van het netto resultaat
  • Toename van het eigen vermogen
  • Versterking van de liquide middelen

Calcul

éénmalige investeringsaftrek: bedraagt 13,5% van het bedrag van de afschrijvingen op milieuvriendelijke investeringen voor O&O gespreide investeringsaftrek (gespreid over de afschrijvingsperiode van het actief): de aftrek bedraagt 20,5% van het bedrag van de afschrijvingen op milieuvriendelijke investeringen voor O&O

GEWAARDEERDE UITGAVEN

  • Kapitaaluitgaven / activa ter ondersteuning van O&O-activiteiten