Choisissez le pays qui vous intéresse

Vraag een gratis audit aan

Er is rekening gehouden met uw gegevens

Wat zijn de voordelen?

  • optimalisering van uw bedrijfsresultaat
  • toename van het eigen vermogen
  • waardering van uw O&O-projecten
  • afname van uw bedrijfskosten
  • doorvoering en versterking van uw O&O-investeringen

BEREKENING

vrijstelling van tot 80% van de bedrijfsvoorheffing voor de gekwalificeerde medewerkers

GEWAARDEERDE UITGAVEN

  • Personeelkosten (bedrijfsvoorheffing)
  • toepassing op pro-rata basis van de tijd die besteed wordt aan de in aanmerking komende O&O-activiteiten