Opportuniteiten omzetten in resultaten

Als je een bedrijf bent dat verder wil groeien en uitbreiden, of het nu gaat om je producten of processen, dan kan je in aanmerking komen voor belastingkredieten voor O&O (Onderzoek & Ontwikkeling). Dit zijn belastingvoordelen die zijn ontworpen om innovatie en investeringen in O&O aan te moedigen. Door deze belastingverminderingen aan te vragen, kan je een financiële injectie krijgen die je kan helpen om te blijven investeren in O&O, vooral als je een klein of middelgroot bedrijf bent dat geen toegang heeft tot grote hoeveelheden kapitaal. Bovendien kunnen belastingkredieten voor O&O je helpen jouw belastingfactuur te verlagen.

Wij geloven dat jouw succesvol traject begint met een goed uitgestippeld plan. Onze strategische bedrijfsbenadering vormt de basis van onze prestaties en zorgt ervoor dat jouw ideeën worden omgezet in tastbare resultaten. Wij streven naar uitmuntendheid en bieden een 360-graden aanpak die jouw unieke uitdagingen aangaat en duurzaam succes stimuleert.

Ons toegewijde team zorgt ervoor dat je jouw potentieel maximaliseert en tegelijkertijd voldoet aan de relevante regelgeving. Er zijn verschillende manieren waarop FI Group je ondersteunt bij het optimaliseren van je O&O financieringsstrategie:

 • Het beoordelen van de O&O behoeften van jouw bedrijf
 • Identificeren van financieringsbronnen
 • Ontwikkelen van een fiscale O&O strategie
 • Ondersteuning tijdens de belastingaanvraagprocedure
 • Monitoren & evalueren van de O&O activiteiten
 • Follow-up & bijstand tijdens fiscale controles

Stel een vraag aan ons team!

Met deze nationale fiscale stimulans kan een onderneming tot 80% van de bedrijfsvoorheffing recupereren. Binnen dit bedrijfsinstrument moet met het volgende rekening worden gehouden:

 • Een specifiek diploma (vanaf bachelor)
 • Betrokken bij O&O activiteiten

Deze vrijstelling kan van toepassing zijn op:

 • Ondernemingen die loon betalen of toekennen aan onderzoekers met een doctoraatsdiploma, burgerlijk ingenieurs, industrieel ingenieurs en houders van sommige masterdiploma’s
 • Ondernemingen die salarissen betalen of toekennen aan onderzoekers die betrokken zijn bij onderzoeksprojecten in het kader van samenwerkingsovereenkomsten met universiteiten of hogescholen in de Europese Economische Ruimte (EER) of met geaccrediteerde wetenschappelijke instellingen (geen eisen wat betreft diploma’s).
 • Jonge innovatieve bedrijven die wetenschappelijk personeel in dienst hebben (onderzoekers, onderzoekstechnici, projectmanagers in onderzoek en ontwikkeling)

De investeringsaftrek vermindert het bedrag waarover belasting moet worden betaald. Het bedrag van de aftrek wordt bepaald door het percentage van de investering.

Deze nationale stimulans is bedoeld om bedrijven aan te moedigen om te investeren en is vooral bedoeld voor milieuvriendelijke investeringen in O&O of voor energiebesparende investeringen.

 • Een verlaging van het bedrag waarover belasting moet worden betaald
 • Het bedrag wordt onder andere bepaald door de categorie van investering

De investeringen moeten betrekking hebben op:

 • afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa,
 • die nieuw verworven of verworven zijn,
 • tijdens het kalenderjaar of belastingjaar,
 • en in België worden gebruikt voor beroepsactiviteiten.

De investeringsaftrek wordt toegepast op de winsten of voordelen van het belastbaar tijdperk waarin je de voormelde vaste activa hebt verworven of gerealiseerd.

Als onderneming weet je dat je succes meer is dan materiële productie. Je immateriële activa, waaronder patenten en intellectueel eigendom (IE), spelen een cruciale rol bij het vormgeven van je bedrijf. Bij FI Group zien we de waarde van deze immateriële activa en helpen we je deze te identificeren en te waarderen als strategische elementen van jouw bedrijf.

Een manier om deze immateriële activa te waarderen is de innovatie-inkomensaftrek (IPBox). Deze maatregel is een extra stimulans voor bedrijven die investeren in innovatie door middel van intellectueel eigendom. Inkomsten uit innovatie kunnen tot 85% worden afgetrokken. Aangezien deze maatregel niet alleen van toepassing is op inkomsten uit octrooien, maar ook op inkomsten uit IT-ontwikkelingen in een O&O context, draagt hij bij tot de ontwikkeling van de kenniseconomie.

 

Over welke intellectuele eigendom hebben we het?

 • Industriële eigendomsrechten in het algemeen en in het bijzonder octrooien, handelsmerken, ontwerpen, enz.
 • Auteursrechten
 • Handelsgeheimen

Wat kan je van ons verwachten?

FI Group kan bedrijven, groot en klein, waardevolle ondersteuning bieden bij het optimaliseren van hun fiscale O&O strategie. Door te helpen bij het beoordelen van de O&O behoeften, het identificeren van financieringsbronnen, het ontwikkelen van een fiscale strategie, het ondersteunen van het aanvraagproces en het monitoren en evalueren van de O&O activiteiten, kunnen onze deskundige adviseurs ervoor zorgen dat het bedrijf de beschikbare middelen zo effectief mogelijk gebruikt om haar strategische doelstellingen te bereiken.

× How can I help you?