FI Group biedt uw bedrijf ondersteuning bij de overgang naar duurzaamheid door het ontwikkelen van een strategisch duurzaamheidsplan dat is afgestemd op de meest belangrijke strategische processen van uw bedrijf. 

Hiervoor bestuderen we het brede regelgevingskader met betrekking tot duurzaamheidsaangelegenheden van lokaal tot communautair niveau die van toepassing zijn op uw bedrijf. We onderzoeken hierbij de impact op gebied van milieu, sociaalwelzijnen ondernemingsbestuur(environmental (E), social (S) and governance (G) ESG) die van betrekking zijn op uw bedrijf en we houden rekening met de noden en de verwachtingen van de belanghebbenden.

Stel een vraag aan ons team!

Fasen in het ontwerpen van een ESG-strategieën

Het ontwerpen van duurzaamheidsstrategieën houdt verschillende fasen in die kunnen verschillen afhankelijk van het bedrijf en de specifieke focus van het project.

In deze fase kijken we naar de huidige beleidslijnen van het bedrijf, de praktijken en de processen met betrekking tot duurzaamheid alsook de milieu sociaal en economische prestaties.

Gebaseerd op de hierboven beschreven analyse, bepalen we wat voor uw bedrijf de belangrijkste risico’s zijn die in de strategie aan bod moeten komen en bekijken we ook mogelijkheden voor verbetering die opgenomen dienen te worden voor wat betreft operationele efficiëntie, verlaging van de impact op milieu en sociaal vlak alsook het genereren van economische waarde.

Specifieke doelstellingen worden opgesteld om de prestaties van uw bedrijf op milieu, sociaal en economische vlak te verbeteren en indicatoren worden bepaald om de vooruitgang te meten.

Hierbij worden specifieke strategieën en acties ontwikkeld voor het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen, zoals wijzigingen aan processen en operaties, de implementatie van nieuwe technologieën en praktijken en het promoten van een duurzaamheidscultuur binnen de organisatie.

Deze strategieën en acties worden geïmplementeerd en de prestaties van het bedrijf worden continu gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de opgestelde duurzaamheidsdoelstellingen worden behaald.

Op deze manier wordt verzekerd dat bij de acties van het bedrijf er meer nadruk wordt gelegd op het feit dat deze acties ethisch, verantwoord en duurzaam zijn terwijl tegelijkertijd zakelijke opportuniteiten worden gecreëerd, financieringsbronnen worden gegenereerd en de reputatie en de relatie met belanghebbenden verbeterd worden.

Bovendien bieden we u de nodige technische ondersteuning bij de ontwikkeling van een set indicatoren die u toelaten om het prestatierapport van uw bedrijf met betrekking tot (ESG) duurzaamheid te meten, evalueren en op te stellen. Dit project bestaat uit de volgende fasen:

  • Duurzaamheidsdoelstellingen van uw bedrijf bepalen
  • Duurbaarheidsindicatoren voorstellen
  • Meetcriteria en informatieverzameling bepalen
  • Instrumentenbord ontwerpen
  • Implementatie en controle

Bovendien steunen we verbeteringen in de positionering van duurzaamheidsindicatoren door het analyseren van trends en beleidsmaatregelen van duurzaamheidrapporten.

× How can I help you?