Nadat de berekening van de koolstofvoetafdruk bekend is, kunnen we nu voor u een op maat gemaakt decarbonisatieplan opstellen dat bestaat uit een reeks acties met als doel de uitstoot te verminderen over de hele waardeketen. Deze acties kunnen al dan niet technologisch zijn en zullen gegroepeerd worden naargelang hun duur: korte, middellange of lange termijn. We bieden ook integrale ondersteuning bij het behalen van klimaatneutraliteit in overeenstemming met de Net-Zero Industry Act van de EU. We zorgen er verder voor dat alle belanghebbenden in dit proces betrokken worden om hun medewerking en samenwerking te verzekeren bij het implementeren van deze maatregelen. 

In dit verband bieden we bij FI Group de volledige ondersteuning voor het opstellen van een decarbonisatieplan.

  • Voorbereidende situatie-analyse en opstelling van de fasen van het project
  • Berekening van de koolstofvoetafdruk over de hele waardeketen
  • Ontwikkeling van het decarbonisatieplan
  • Ondersteuning bij de verificatie en registratie van de koostofvoetafdruk bij het Ministerie van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
  • Advies in verband met financiering van de decarbonisatiemaatregelen en –acties.
  • Afstemming van de KPI’s over klimaatverandering op internationale normen
  • Meerjarencontrole op de efficiëntie van de maatregelen

Bovendien bieden wij dankzij de brede expertise van FI Group in het ondersteunen van bedrijven bij de begeleiding en financiering van projecten met koolstoflage, duurzamere technologieën een stappenplan aan om de acties van het decarbonisatieplan  te financieren. FI Group voert hierbij een technische, milieu en economisch/financiële analyse uit die ons ertoe in staat stelt om de acties te rangschikken naargelang de noden en de beschikbare middelen en ook om alternatieve financieringsoplossingen aan te beiden om de acties uit te voeren.

× How can I help you?