Nieuwe activa gemakkelijker financieren en de belastbare grondslag verlagen

Deze belastingmaatregel is van toepassing op investeringen die in de loop van het jaar worden gedaan (roerende en onroerende) en betrekking hebben op de lijst van kapitaaluitgaven

Deze maatregel is bedoeld om verschillende innovatieve investeringen aan te moedigen:

 • Sommige investeringen op de CAPEX-lijst:
  • Investeringen gelinkt aan O&O en/of
  • Investeringen die neutraal of voordelig zijn voor het klimaat en het energieverbruik verminderen
 • Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook de personeelskosten worden gewaardeerd

Wie komt in aanmerking voor deze maatregel?

Elke onderneming die aan de vennootschapsbelasting onderworpen is, en die in dergelijke activiteiten investeert.

Stel een vraag aan ons team!

Wat zijn de voordelen?

 • Verbetering van het netto resultaat
 • Toename van het eigen vermogen
 • Versterking van de liquide middelen
 • Verminderen van de belastbare basis

Berekening

Investeringsaftrek gelinkt aan O&O waar rekening gehouden wordt met de bedrijfsgrootte: voor grote bedrijven bedraagt dit 13,5% van het bedrag van de afschrijvingen op investeringen; voor KMO's bedraagt dit 20,5% van het bedrag van de afschrijvingen op investeringen

GEWAARDEERDE UITGAVEN

 • Kapitaaluitgaven / materiële of immateriële vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht voor O&O-activiteiten
× How can I help you?