De weg vinden richting optimale financiering 

Onze missie is duidelijk: je begeleiden door het ingewikkelde landschap van subsidiemogelijkheden op lokaal, nationaal en Europees niveau. Maar het gaat niet alleen om het vinden van subsidies; het gaat ook om het begrijpen van jouw realiteit, jouw behoeften en het onbenutte potentieel binnen jouw projecten. 

Onze expert consultants stoppen niet bij het stellen van vragen; ze duiken diep in het DNA van je project. Wat zijn jouw doelen? Voor welke uitdagingen sta je? Wil je innoveren, uitbreiden of ontwikkelen?   

Gewapend met deze informatie stellen we een op maat gemaakte strategie op die aansluit bij jouw doelen. 

De voordelen van toegang tot publieke financiering

Toegang tot overheidsfinanciering heeft voor begunstigden tal van concurrentievoordelen die verder gaan dan de financiering van het project zelf. Een groter projectbereik of kortere implementatietijden zijn enkele van de voordelen die aan financiering verbonden zijn, maar er zijn nog andere aspecten waar rekening mee moet worden gehouden. Publieke financiering vergemakkelijkt de samenwerking met andere entiteiten, die de reikwijdte van het project bevorderen en waarmee duurzame relaties kunnen worden opgebouwd, evenals een grotere zichtbaarheid in de markt, waardoor de entiteit als referentie in haar sector wordt gepositioneerd.

Wij helpen je om uitdagingen te overwinnen en kansen te grijpen, van stijgende energiekosten, milieuregelgeving en optimalisatie van hulpbronnen tot digitale transformatie en technologische integratie. 

Uitgerust met de kracht van kennis op het gebied van financiering, zijn we gespecialiseerd in het stimuleren van je investeringen en het vinden van financiering voor je O&O+I projecten. Op deze manier zorgen we ervoor dat je over de nodige middelen beschikt om je ideeën tot leven te brengen en strategische doelstellingen te ontwikkelen. 

Stel een vraag aan ons team!

Subsidies zijn een belangrijke financieringsbron voor bedrijven. Zeker voor bedrijven die beperkte middelen hebben om te investeren in O&O activiteiten en/of bijvoorbeeld willen investeren in hun groene en energiebesparende transformatie. Door innovatieve projecten financieel te ondersteunen hopen verschillende instanties, variërend van regionale instituten, de Belgische overheid tot Europese instellingen, innovatie te stimuleren, nieuwe producten en diensten te creëren en de groei van bedrijven in het land te ondersteunen.

Sommige subsidieprogramma’s zijn vaak zeer concurrerend, terwijl veel andere bedrijven strijden om dezelfde financieringsmogelijkheden. Dit kan het een uitdaging maken om op te vallen en met succes de subsidie binnen te halen.

Ondanks deze uitdagingen kan het aanvragen van een O&O+I-subsidie als bedrijf een lonende investering van tijd en middelen zijn, omdat het toegang kan bieden tot financiering die de innovatie kan helpen versnellen en de bedrijfsgroei kan stimuleren. Het is belangrijk dat bedrijven goed voorbereid zijn en zich bewust zijn van de vereisten en uitdagingen van het subsidie-aanvraagproces om hun kansen op succes te maximaliseren.

FI Group kan de (O&O+I) behoeften van het bedrijf beoordelen, potentiële investeringsgebieden identificeren en helpen bij het prioriteren van projecten. Dit kan ervoor zorgen dat de onderneming investeert in activiteiten die in lijn zijn met haar strategische doelstellingen en de potentie hebben om een positief rendement op de investering te genereren.

Onze experts kunnen financieringsbronnen voor O&O+I activiteiten identificeren en evalueren, waaronder subsidies, belastingvoordelen en particuliere financieringsopties. Zo helpen we het bedrijf bepalen welke financieringsbronnen het meest geschikt zijn voor zijn behoeften en kunnen we begeleiding bieden bij het aanvraagproces.

Het aanvragen van een O&O+I-subsidie, die zich kan richten op decarbonisatie, internationalisering, digitalisering, … kan als bedrijf een complex proces zijn, afhankelijk van het specifieke subsidieprogramma en de complexiteit van het project.

Deze subsidies hebben vaak strikte deelnamevereisten, zoals specifieke bedrijfstakken of projecttypen, en vereisen mogelijk een bepaald niveau van expertise of ervaring. Ervoor zorgen dat uw bedrijf en project aan al deze eisen voldoen, kan een uitdaging zijn. Bovendien zijn er vaak strikte documentatievereisten voor aanvragen voor O&O subsidies, inclusief gedetailleerde projectvoorstellen, budgetten en ondersteunende documentatie. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze over alle benodigde documentatie beschikken voordat ze hun aanvraag indienen.

Het subsidieaanvraagproces kan lang en tijdrovend zijn en een aanzienlijke hoeveelheid papierwerk en documentatie met zich meebrengen. Het kan ook om meerdere fasen of beoordelingsrondes gaan, wat de complexiteit van het proces kan vergroten.

Enige technische expertise, vooral bij het beschrijven van de wetenschappelijke of technische aspecten van het project, maakt het proces soepeler. Dit kan een uitdaging zijn voor bedrijven die niet over een sterk O&O team of ervaring met het aanvragen van subsidies beschikken.

Zodra een subsidie is toegekend, kunnen er strikte rapportage- en nalevingsvereisten zijn waaraan moet worden voldaan om de financiering voort te zetten. Dit kan de administratieve lasten en complexiteit van het project vergroten.

Begrijp de rapportagevereisten van jouw subsidieaanvraag. Hierbij hoort ook regelmatige rapportage over de voortgang van uw innovatieactiviteiten en hoe de financiering wordt gebruikt. Zorg ervoor dat je aan deze rapportagevereisten kunt voldoen.

De Belgische federale en regionale overheden spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van O&O+I activiteiten via financiering en subsidies. We staan in contact met de belangrijkste overheidsinstanties die betrokken zijn bij de financiering en ondersteuning van O&O in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Onze kennis van het regionale en nationale subsidielandschap stelt ons in staat om jouw project te verbinden met de juiste financieringsstrategie, op basis van audits, analyses en documentatie.

FI Group schrijft een krachtig technisch en onderbouwd financieringsplan voor de optimale financiering van jouw project. Wij hebben hiervoor zowel de technische als financiële/bedrijfskundige kennis in huis.

Zodra jouw project is goedgekeurd, wordt het opgevolgd door de regionale autoriteiten. Hier komt veel administratief werk bij kijken, ook dit verzorgt FI Group.

De Europese Unie beschikt over een breed scala aan programma’s om projecten te ondersteunen. Er zijn talloze mogelijkheden. Innovatieve kmo’s die hun innovatie willen commercialiseren, publieke instellingen die investeren in regionale ontwikkeling, multinationals die investeren in een groene toekomst voor onze planeet, etc. hebben allemaal gemeen dat ze EU-subsidies kunnen gebruiken voor hun financiering.

Het in aanmerking komen voor subsidies is geen one-size-fits-all scenario. Elke subsidie heeft zijn eigen criteria en wij zorgen ervoor dat jouw project daaraan voldoet. Van milieu-initiatieven tot technologische vooruitgang: we dekken een spectrum aan vereisten. Wij zijn niet alleen jouw adviseurs – wij zijn jouw vertrouwde partner! Wij bieden begeleiding bij het afstemmen van jouw project zodat het voldoet aan de subsidiecriteria, waardoor je aanvraagproces soepeler dan ooit verloopt.

ONTDEK UW FINANCIERING STRATEGIE!

Wat kan je van ons verwachten?

Het in aanmerking komen voor subsidies is geen one-size-fits-all scenario. Elke subsidie heeft zijn eigen criteria en wij zorgen ervoor dat jouw project daaraan voldoet. Van milieu-initiatieven tot technologische vooruitgang: we dekken een spectrum aan vereisten. Wij zijn niet alleen jouw adviseurs – wij zijn jouw vertrouwde partner! Wij bieden begeleiding bij het afstemmen van je project zodat het voldoet aan de subsidiecriteria, waardoor jouw aanvraagproces soepeler dan ooit verloopt.

 

× How can I help you?