12 oktober 2023

De Europese Commissie heeft vorige week het eerste verslag over de stand van zaken in het Digitale Decennium gepubliceerd, waarin de vooruitgang wordt getoond op weg naar de digitale transformatie die moet leiden tot een meer digitaal soevereine, veerkrachtige en concurrerende EU.  

Het is het eerste van een reeks jaarverslagen en bevat een beoordeling van de prestaties van de EU op weg naar de doelstellingen van het Digitale Decennium voor 2030 met betrekking tot digitale vaardigheden, digitale infrastructuur en de digitalisering van bedrijven en overheidsdiensten.  

Het bevat ook aanbevelingen voor de lidstaten en oproepen tot collectieve actie om de digitalisering te versnellen en de huidige investeringsachterstanden weg te werken. Deze acties zullen worden ondersteund door het onlangs geïntroduceerde European Digital Infrastructure Consortium (EDIC), een instrument dat ter beschikking van de lidstaten wordt gesteld om de uitvoering van meerlandenprojecten te versnellen en te vereenvoudigen.  

Meer dan 165 miljard euro ter ondersteuning van digitale transformatie 

Huidige financiering en hiaten om de doelstellingen van het Digitale Decennium te halen  

Volgens het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) bieden de belangrijkste financieringsinstrumenten op EU-niveau meer dan 165 miljard euro ter ondersteuning van de doelstellingen van het Digitale Decennium, wat een ongekende investering in digitalisering betekent. 65% van deze financiering is bestemd voor de digitalisering van de publieke sector en het bedrijfsleven.  

De Herstel- en veerkrachtfaciliteit (HVF) is de belangrijkste bron van overheidsfinanciering en verstrekt meer dan 70% van de in kaart gebrachte middelen:  

  • Zuid-Europa, Oost-Europa en de Balkan ontvangen het grootste deel van het budget voor het Digitale Decennium in verhouding tot hun respectieve BBP.  
  • Oostenrijk en Duitsland wijzen het grootste percentage van hun RRF-budget toe aan doelstellingen van het Digitale Decennium, ongeveer 40%.  

Digitale infrastructuur  

Extra investeringen van ten minste 200 miljard euro zijn nodig om de doelstelling voor 2030 te halen, namelijk volledige gigabitdekking in de hele EU, evenals 5G-dekking in alle bevolkte gebieden.  

De lidstaten worden aangemoedigd om financiering te zoeken als aanvulling op particuliere investeringen in gebieden die commercieel niet levensvatbaar zijn, waaronder plattelandsgebieden en afgelegen gebieden, en om te profiteren van het investeringsbevorderende regelgevingskader van de EU.  

Halfgeleiders  

De European Chips Act, die vorige maand in werking is getreden, zal naar verwachting 43 miljard euro aan publieke en private investeringen mobiliseren om het wereldwijde marktaandeel van de EU in geavanceerde halfgeleiders te verdubbelen, van de huidige 10% naar ten minste 20% in 2030.  

Lidstaten worden ook aangemoedigd om nationaal beleid en investeringen te stimuleren om de binnenlandse chipontwerp- en fabricagecapaciteiten verder te stimuleren en lokale vaardigheden in geavanceerde technologieën in alle sectoren te bevorderen.  

Digitalisering van bedrijven  

Verdere investeringen en stimuleringsmaatregelen zijn nodig om de doelstellingen van het beleidsprogramma voor het digitale decennium (DDPP) te halen, dat vereist dat ten minste 75% van de ondernemingen in de EU overstapt op cloud computing-diensten, big data en/of kunstmatige intelligentie (AI); dat meer dan 90% van het midden- en kleinbedrijf (mkb) ten minste een basisniveau van digitale intensiteit bereikt; en dat het aantal unicorns (bedrijven met een waardering van meer dan 1 miljard euro) wordt verdubbeld.  

Om het gebruik van technologie te verbeteren, worden de lidstaten aangemoedigd om meer bekendheid te geven aan de voordelen van het digitaliseren van bedrijven en om de Europese digitale innovatiehubs (EDIH’s) te promoten en te ondersteunen.  

Digitalisering van overheidsdiensten  

Hoewel veel lidstaten zich in een goede positie bevinden om de volledige digitalisering van overheidsdiensten en de beschikbaarheid van elektronische medische dossiers te realiseren, evenals de invoering van een veilige elektronische identificatie (eID) voor burgers, zijn er nog steeds aanzienlijke investeringen nodig om de grensoverschrijdende beschikbaarheid en prestaties van overheidsdiensten te verbeteren.  

Bovendien zal de Europese digitale identiteitspoort naar verwachting in 2030 volledig zijn ingevoerd, aangevuld met de digitale euro, die afgelopen juni is voorgesteld.  

Digitale vaardigheden  

De lidstaten worden aangemoedigd om prioriteit te geven aan investeringen in onderwijs en vaardigheden van hoge kwaliteit en om de participatie van vrouwen in STEM (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde) vanaf jonge leeftijd te bevorderen, om te voldoen aan de toezegging van de EU om de digitale basisvaardigheden van ten minste 80% van de leeftijdsgroep van 16-74 jaar te vergroten en om tegen 2030 20 miljoen specialisten in informatie- en communicatietechnologie (ICT) te bereiken.  

Hoe investeert België in het Digitale Decennium?  

Het HVP van België wijst 27% van het totale budget toe aan digitaal, waarvan naar verwachting 1,4 miljard euro zal bijdragen aan de doelstellingen voor Digitale Transformatie. Het plan omvat maatregelen gericht op digitale vaardigheden, digitale infrastructuur en connectiviteit, cyberbeveiliging en de digitalisering van overheidsdiensten.  

Het land heeft zijn prestaties op het gebied van digitalisering van overheidsdiensten en bedrijven verbeterd en presteert boven het EU-gemiddelde wat betreft het gebruik van cloud computing, AI en big data. Het loopt echter achter op het gebied van digitale vaardigheden en connectiviteitsinfrastructuur, hoewel er vooruitgang is geboekt met de uitrol en de algemene 5G-dekking.  

  • Belgische kmo’s met minstens een basisniveau van digitale intensiteit: 77% tegenover 69% op EU-niveau  
  • De bijdrage van België aan big data en cloud: 23% en 47% van de bedrijven die er al gebruik van maken in respectievelijk 2020 en 2021, tegenover 14% en 34% als EU-gemiddelde.  
  • Belgische bedrijven die digitale overheidsdiensten aanbieden: een score van 88 tegenover 84 op EU-niveau.

België heeft ook zijn leidende rol binnen Europa op het gebied van halfgeleiders verder versterkt door onderzoek en ontwikkeling te financieren met IMEC, een toonaangevend onderzoeksinstituut op het gebied van halfgeleiders. België draagt bij tot het belangrijke project van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) inzake micro-elektronica en communicatietechnologieën met geassocieerde deelnemers (die steun ontvangen onder de drempel van de algemene groepsvrijstellingsverordening). België neemt ook deel aan het Digital Europe Programme voor het opzetten van het project Belgian-QCI, het eerste netwerk voor de distributie van kwantumsleutels in België.  

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil je begeleiden op het nieuwe NextGenerationEU pad. Onze experts staan ter uwer beschikking om te analyseren hoe uw project past in NextGenerationEU en om samen met u de volgende stappen te zetten. Neem contact met ons op.  

Marina Marcos  

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?