4 december 2023

De vergroening van de Vlaamse economie wordt verder onderstreept door de toegenomen performantie van biogebaseerde sectoren in 2019-2020. Sectoren met een aanzienlijk aandeel biobased, waaronder landbouw, voeding, farma en afvalverwerking, vertonen positieve indicatoren zoals stijgende toegevoegde waarde, omzet/productiewaarde, tewerkstelling en arbeidsproductiviteit ten opzichte van 2018. 

Farma loopt voorop 

De vergroening van de Vlaamse economie versnelt. In 2020 was 34% of één derde van de fysieke Vlaamse economie (dus exclusief diensten) gebaseerd op niet fossiele grondstoffen. De farmaceutische industrie is koploper met een aandeel biobased dat in 2020 al bijna 50% bedraagt. Ook de groene chemie groeit sterk (+24%). De totale biobased economie groeide op vijf jaar tijd drie keer zo snel (+21%) als de klassieke, fysieke economie (+6%). 

  • De Vlaamse regering trok in 2021 20 miljoen euro uit voor onderzoek, innovatie en samenwerking tussen industrie en landbouw.    

In de landbouwsector heeft de toegenomen focus op duurzaamheid geleid tot verbeterde prestaties. Zowel de omzet als de productiewaarde zijn gestegen, waarbij biobased praktijken een centrale rol spelen. De inspanningen in de voedingsindustrie om meer biobased grondstoffen te gebruiken, resulteren in een positieve groeitrend, waarbij de toegevoegde waarde en tewerkstelling in deze sector stijgen. 

De farmaceutische sector, als leider in de vergroening van de economie, toont opvallende cijfers. Met bijna 50% van de activiteiten gebaseerd op biobased grondstoffen, draagt de sector aanzienlijk bij aan de bio-economie. In 2019-2020 heeft de farmaceutische sector een indrukwekkende groei van zowel de biobased als de totale toegevoegde waarde laten zien, met een opmerkelijke stijging van 44% in de volledige farmaceutische sector. 

Ook de afvalverwerking profiteert van een grotere focus op biobased benaderingen. Het implementeren van duurzame praktijken in de verwerking van afval draagt niet alleen bij aan milieubehoud, maar stimuleert ook economische groei, zoals blijkt uit de stijgende cijfers in 2019-2020. 

Gewesten tonen soortgelijke trends 

In Wallonië en Brussel zijn soortgelijke trends waarneembaar. De landbouwsector in Wallonië en de stedelijke initiatieven in Brussel dragen bij aan de groeiende biobased economie in deze regio’s. De farmaceutische en voedingssectoren in Wallonië laten ook positieve ontwikkelingen zien, terwijl Brussel zich onderscheidt met innovatieve projecten gericht op stadslandbouw en duurzame stadsontwikkeling. 

De stijgende performantie van biogebaseerde sectoren toont niet alleen de groeiende acceptatie van duurzame praktijken aan, maar benadrukt ook de economische levensvatbaarheid ervan. Deze positieve ontwikkelingen vormen een stevige basis voor verdere optimalisatie en innovatie, en bevestigen de rol van Vlaanderen, Wallonië en Brussel als voorlopers in de duurzame transitie. De weg naar een groene economie is ingeslagen, met biobased sectoren die niet alleen bijdragen aan de economische groei maar ook aan een veerkrachtige en duurzame toekomst voor alle regio’s. 

Met FI Group als uw betrouwbare partner kunt u zich een weg banen door het veranderende landschap van O&O-financiering en de beschikbare stimuleringsmaatregelen optimaal benutten. 

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?