16 november 2022

Het nieuwe jaar loert achter de hoek en brengt schitterende mogelijkheden met zich mee. Projecten die nu nog als een idee rondzweven en uitgewerkt moeten worden kunnen in 2023 gelanceerd worden. Op zoek naar ondersteuning voor jouw grensverleggend onderzoek? Versterk jouw O&O activiteiten de komende maanden met volgende subsidies! 

Waarom Onderzoek en Ontwikkeling? 

Met onze expertise in fiscaliteit analyseert FI Group uw ontwikkelings- en innovatieprojecten, bepaalt de steun waarop u aanspraak kunt maken, ondersteunt u bij het opstellen van fiscale dossiers en aangiften en biedt u technische ondersteuning bij eventuele fiscale controles. 

Subsidies voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) zijn in het leven geroepen om innovatieve ondernemingen en projecten die nieuwe producten of processen ontwikkelen of bestaande verbeteren, te ondersteunen en zo hun groei te versnellen. FI Group heeft het volledige subsidieproces eigen gemaakt en komt je tegemoet in iedere fase van deze lineaire workflow: 

 • Het vinden van de juiste financieringsmogelijkheid   
 • Analyseren van de voorwaarden   
 • De nodige documentatie voorbereiden   
 • Het aanvragen van de subsidie   
 • Wachten op goedkeuring   
 • Het (project)plan met succes uitvoeren   
 • Rapporteren   
 • Afsluiten   

Om in aanmerking te komen voor O&O subsidies moet u: 

 • Een innovatief project willen opstarten (let wel: subsidies vraag je aan vóór de start van je project!); 
 • Of geld hebben uitgegeven aan innovatieve projecten; 
 • In aanmerking komende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uitwerken; 
 • Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in België zijn, rekening houdend met de regionale eisen. 
jouw vertrouwde partner

Welke oproepen mag je tot eind 2022 verwachten? 

Ondernemingen met een innovatief idee die niet kunnen wachten met de lancering daarvan kunnen nog tot 31 december 2022 een aanvraag indienen voor unieke subsidies rond energiesparen, groene investeringen, internationalisering, … 

1.- Call Groene Stroom Groep (3de oproep) 

Call Groene Stroom, het investeringssteunprogramma van de Vlaamse overheid, is een subsidie voor middelgrote PV-installaties en kleine en middelgrote windturbines.   

2.- Kmo-groeisubsidie (3de oproep) 

De kmo-groeisubsidie wordt toegekend via competitieve oproepen per thema. In 2022 worden drie oproepen voorzien waarbij telkens meerdere thema’s worden opengesteld. Hierdoor worden enkel de beste dossiers gesteund en verhoogt de maatschappelijke toegevoegde waarde van de kmo-groeisubsidie. De derde oproep van 2022 gaat open in november.  

3.- Lening Helpende Hand 

Profiteer van een lening van een vriend of familielid die een belastingkrediet tot 4% per jaar krijgt. 

4.- Energietransitiefonds 

Het Energietransitiefonds beoogt onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het vlak van energie – binnen de federale energiebevoegdheden – aan te moedigen en te ondersteunen. 

Is jouw O&O voorbereid op 2023? 

Nu je een idee hebt hoe je in aanmerking komt voor O&O subsidies, laten we eens kijken naar de verschillende O&O oproepen die lopen in 2023! Voorbereiding kan tijd besparen want een subsidie-aanvraag indienen kan een ingewikkeld proces zijn. FI Group biedt je een duidelijk overzicht en staat voor je klaar om jou te begeleiden van begin tot einde. De volgende subsidies kan je aanvragen op ieder moment van het jaar. 

1.- Ontwikkelingsproject   

Financiële steun voor Vlaamse bedrijven met een vernieuwend en baanbrekend idee om een nieuwe technologie te ontwikkelen, processen of diensten doordacht te verbeteren, een prototype te bouwen, of een pilootfase te doorlopen.   

2.- Onderzoeksproject   

Via een onderzoeksproject geeft het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen subsidies aan bedrijven voor de uitbouw of het versterken van hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.  

3.- O&O haalbaarheidsstudie   

Bedrijven in Vlaanderen die een innovatief project beogen waarbij de haalbaarheid nog onvoldoende duidelijk is, kunnen beroep doen op steun voor een O&O haalbaarheidsstudie.   

4.- Win4Company: Industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling 

De Win4Company-steun is bedoeld om uw onderneming te helpen bij de financiering van projecten op het gebied van industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.   

5.- Win4Expertise: technische ondersteuning bij O&O 

Win4Expertise – Voordeel halen uit uitbesteding voor O&O&I van een innovatief product/software/proces maakt deel uit van de Win4Expertise-as (ondernemingen helpen gebruik te maken van externe deskundigheid) van de hervorming van de steun voor onderzoek op basis van de vastgestelde behoeften (Win4Research).   

6.- WIN4EXCELLENCE 

Ambitieuze en sterk gepositioneerde onderzoeksprojecten stroomopwaarts financieren van Win4Excellence als het gaat om veelbelovende thema’s die het Waals Gewest zullen opwaarderen.  

7.- OP IN subsidie voor proces- en/of organisatie-innovaties 

Het subsidiemechanisme OP IN (Operating Innovation) biedt steun voor organisatorische en/of procesinnovaties die Waalse bedrijven willen doorvoeren. 

8.- Win4Expertise: bijstand bij het aanvragen van octrooien 

De Win4Expertise – Bijstand Bij het Aanvragen van Octrooien maakt deel uit van de Win4Expertise-as (bedrijven helpen gebruik te maken van externe deskundigheid) van de hervorming van de steun voor onderzoek op basis van de vastgestelde behoeften (Win4Research).  

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en benutten van de beschikbare O&O+I mogelijkheden. Onze experts staan tot uw beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten.  

Yvette Poumpalova  

× How can I help you?