9 april 2024

Wil je als bedrijf energie investeringen doen en tegelijkertijd besparen? In Vlaanderen bestaan daar gerichte subsidies voor! Ontdek hoe VLAIO steun, premies en subsidies toekent en alle voorwaarden om deze te ontvangen via Ecologiepremie+, de GREEN Investeringssteun en de Strategische Ecologiesteun (STRES). 

Wat is de Ecologiepremie+? 

Heb je plannen om te investeren in duurzame technologie? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de ecologiepremie+. Deze premie biedt financiële ondersteuning aan ondernemingen die ecologie-investeringen willen doen in het Vlaamse Gewest. De Vlaamse overheid wil ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te maken. De ecologiepremie is specifiek gericht op technologieën die vallen onder de thema’s koeling, transport, verlichting, warmte en water.

  • Het totale bedrag aan toegekende subsidies aan een onderneming bedraagt maximaal €1.000.000 

Voldoet jouw bedrijf aan de voorwaarden van de Ecologiepremie+, dan is het – binnen de budgettaire mogelijkheden – zeker van steun. De milieuvriendelijke en energie investeringen moeten wel voorkomen op de limitatieve technologieënlijst

Wat met de limitatieve technologieënlijst in 2024?  

De selectie bevat de technologieën die het meeste bijdragen aan het behalen van de lokale, regionale, nationale en Europese milieubeleidsdoelstellingen

Volgende zaken zijn begin 2024 o.a. gewijzigd:

  • Schrapping van de technologie: elektrisch/CNG hogedruktrailer. 
  • Aanpassing van het subsidiepercentage voor verschillende technologieën. 
  • Aanpassing van de beschrijving voor technologieën, zoals investeringen voor vervoer via waterwegen of spoorwegen als vervanging voor wegvervoer. 
  • Verduidelijking van definities, waaronder restwarmte/-energie, niet-publieke laadstations en duurzaam opgewekte elektrische energie. 

Strategische ecologiesteun (STRES) 

Wil je investeren in technologieën die uniek zijn voor jouw bedrijf en daarom niet voorkomen op de standaardlijst van de ecologiepremie+? Dan is de strategische ecologiesteun van de Vlaamse overheid iets voor jou. Deze steun is bedoeld voor zowel kmo’s als grote ondernemingen die grote ecologische investeringen willen doen.

  • Een totaal steunbedrag van maximaal € 1 miljoen met een investeringsdrempel van € 3 miljoen.

Ecologie-investeringen die leiden tot milieubescherming kunnen in aanmerking komen voor deze steun.

Milieubescherming valt onder elke maatregel die is gericht op preventie of herstel van aantastingen van de natuurlijke omgeving of de natuurlijke hulpbronnen door de eigen activiteiten van een begunstigde, op beperking van het risico op dergelijke aantastingen, dan wel op aanmoediging van een rationeler gebruik van die hulpbronnen, daaronder begrepen energiebesparende maatregelen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

GREEN investeringssteun 

Heb je plannen om over te stappen van fossiele brandstoffen naar groene energie of om je bedrijfsprocessen elektrisch te maken om de CO2-uitstoot te verminderen? Dan is de GREEN investeringssteun een Vlaamse steunmaatregel die speciaal voor jou bedoeld is. Ook voor investeringen om je energieverbruik te verminderen, zoals aanpassingen aan je productieproces of het gebruik van restwarmte, is GREEN investeringssteun mogelijk.

  • Een onderneming kan meerdere investeringen opnemen in één project en kan ook meerdere projecten indienen. De totale steun per onderneming is echter beperkt tot € 1 miljoen voor de hele projectduur met een investeringsdrempel van € 50.000.

We spreken hier over twee verschillende focusthema’s, namelijk (1) vergroening en (2) energie-efficiëntie: 

  • Vergroening: overstappen naar elektriciteit of groene energie: we spreken van ‘vergroening’ als de eindgebruiker fossiele brandstoffen (zoals aardgas, diesel, stookolie, …) vervangt door het gebruik van groene warmte, groene koude, elektriciteit, groene waterstof, blauwe waterstof of restwarmte koude. 
  • Energie-efficiëntie: De eerste stap naar duurzamer energieverbruik is minder energie verbruiken. Als je je energie-efficiënter inzet voor je kernactiviteiten, kan je dan ook steun krijgen (bijvoorbeeld door aanpassingen aan het productieproces, warmte-koudeopslag, …). Kernactiviteiten zijn activiteiten die in hoofdzaak productiegerelateerd zijn. 

Met FI Group als uw vertrouwde partner kunt u zich een weg banen door het veranderende landschap van O&O-financiering en optimaal profiteren van de beschikbare stimulansen. 

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?