20 juni 2023

De Europese Commissie heeft een nieuw Belangrijk Project van Gemeenschappelijk Europees Belang (IPCEI) goedgekeurd ter ondersteuning van onderzoek, innovatie en de eerste industriële implementatie van micro-elektronica en communicatietechnologieën (ME/CT) in de waardeketen. 

Dit voegt zich bij de andere 5 IPCEI’s die eerder door de Commissie zijn beoordeeld: twee over batterijen, twee over waterstof (IPCEI Hy2Tech en IPCEI Hy2Use), en de eerste IPCEI over micro-elektronica, goedgekeurd in 2018 met een budget van €1,75 miljard. 

Het nieuwe IPCEI ME/CT is gezamenlijk opgesteld en gemeld door 14 lidstaten: Oostenrijk, Tsjechië, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Malta, Nederland, Polen, Roemenië, Slowakije en Spanje. Deze landen zullen tot €8,1 miljard aan publieke financiering verstrekken en naar verwachting nog eens €13,7 miljard aan particuliere investeringen vrijmaken. 

Als gevolg hiervan zullen in totaal 68 projecten worden uitgevoerd door 56 bedrijven, waaronder KMO’s en start-ups. De projecten zullen naar verwachting in 2032 worden voltooid, waarbij de eerste nieuwe producten al in 2025 op de markt worden gebracht. 

Innovatie in micro-elektronica ter bevordering van digitale en groene transformaties 

Het IPCEI ME/CT heeft betrekking op onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op het gebied van micro-elektronica en communicatietechnologieën in de gehele waardeketen, waaronder: 

 • Nieuwe sensoren om gegevens te verzamelen 
 • Chips om gegevens te verwerken en op te slaan 
 • Micro-elektronische systemen die handelingen uitvoeren 
 • Systemen voor snelle, veilige en betrouwbare gegevensoverdracht 

De projecten zullen digitale en groene transformaties mogelijk maken door: 

 1. Het creëren van innovatieve oplossingen op het gebied van micro-elektronica en communicatie. 
 2. De ontwikkeling van energie-efficiënte en hulpbronnensparende elektronische systemen en productiemethoden. 
 3. Bijdragen aan de technologische vooruitgang van verschillende sectoren, waaronder communicatie (5G en 6G), autonoom rijden, kunstmatige intelligentie en kwantumcomputing. 
 4. Het ondersteunen van bedrijven die actief zijn op het gebied van energieopwekking, -distributie en -gebruik bij hun groene transitie. 

Organisaties die profiteren van de projecten van ‘IPCEI ME/CT’ 

68 projecten en meer dan 85 deelnemende organisaties 

Het IPCEI omvat 68 projecten van 56 bedrijven van alle groottes, waaronder KMO’s en start-ups, uit de volgende 14 lidstaten: Oostenrijk, Tsjechië, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Malta, Nederland, Polen, Roemenië, Slowakije en Spanje. Deze directe deelnemers zullen nauw samenwerken via meer dan 180 geplande grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. 

Meer dan 30 geassocieerde deelnemers zijn ook betrokken bij de projecten, waaronder universiteiten, onderzoeksorganisaties en bedrijven uit de volgende 5 aanvullende lidstaten: België, Hongarije, Letland, Portugal en Slovenië, samen met Noorwegen. 

 • Publieke ondersteuning voor projecten die worden beheerd door onderzoeksorganisaties vereist geen goedkeuring van de Commissie, omdat het niet als staatssteun wordt beschouwd. 
 • Bedrijven die beperkte steunbedragen zoeken, kunnen openbare ondersteuning krijgen op grond van de algemene vrijstellingsverordening, aangezien hun innovatieve projecten niet als zodanig worden beschouwd als onderdeel van het IPCEI. 

Ongeveer 600 indirecte partners 

Bovendien zijn er naar schatting 600 indirecte partners, die bedrijven of organisaties vertegenwoordigen die samenwerkingsovereenkomsten hebben met directe deelnemers en dus kunnen profiteren van de verschillende verspreidingsactiviteiten. 

IPCEI, een instrument voor het verlenen van staatssteun aan belangrijke transnationale projecten 

Onder de EU-regels voor staatssteun keurt de Commissie verschillende IPCEI’s goed om lidstaten in staat te stellen financiële steun te verlenen aan grootschalige transnationale projecten van strategisch belang voor de Unie en haar gemeenschappelijke doelstellingen. Deze projecten moeten marktfalen overwinnen en baanbrekende innovatie mogelijk maken in belangrijke sectoren en technologieën en infrastructuurinvesteringen, met positieve neveneffecten voor de EU-economie als geheel. 

 • Specifiek draagt het nieuwe IPCEI over micro-elektronica bij aan het bereiken van de EU-doelstellingen van een groenere, digitale, veiligere, veerkrachtigere en soevereine economie, zoals uiteengezet in beleidsinitiatieven zoals het Digitale Decennium van Europa en de Europese Green Deal
 • Het stimuleert technologische innovatie op gebieden zoals sensoren, krachtige processoren, microprocessoren inclusief kunstmatige intelligentie, actuatoren en communicatiemiddelen voor veilige gegevensuitwisseling. 
 • Het zal neveneffecten genereren voor de gehele Europese wetenschappelijke gemeenschap en industrie, aangezien de resultaten van het project breed worden verspreid via conferenties, publicaties, toegang tot pilot- en productiefaciliteiten of licentiëring van intellectuele eigendomsrechten. 
 • Het zal bedrijven stimuleren om te investeren in de projecten ondanks de technologische en financiële risico’s, en tegelijkertijd zorgen voor evenredige overheidsuitgaven en eerlijke concurrentie. 

Verschillende lidstaten hebben hun deelname aan het IPCEI ME/CT opgenomen in hun Herstel- en Veerkrachtplannen, waardoor ze de mogelijkheid hebben om hun projecten gedeeltelijk te financieren via het Herstel- en Veerkracht Faciliteit

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u begeleiden op het nieuwe NextGenerationEU-pad. Onze experts staan tot uw beschikking om te analyseren hoe uw project past in het Europese herstelfonds NextGenerationEU en om samen met u de volgende stappen te zetten. Neem contact met ons op. 

Marina Marcos 

× How can I help you?