4 oktober 2022

Voor bedrijven in het Vlaamse Gewest die te maken hebben met de stijgende energieprijzen en problemen ondervinden met werkgelegenheid, productie en koopkracht, heeft de Vlaamse overheid een steunpakket samengesteld. Enerzijds de compensatie van de gestegen energiekosten en de uitbreiding van de beschikbare leningen, anderzijds de lancering van een impulsprogramma om de energietransitie te versnellen. 

1.- Steunpakket energiekosten  

Wat is het?  

Extra steun voor energiekosten aan ondernemingen in het Vlaams Gewest.   

Wie komt in aanmerking?  

Alle soorten Vlaamse ondernemingen onder strikte voorwaarden:  

 • Het bewijs dat de onderneming voor de crisis voldoende gezond was;  
 • Het bewijs dat de onderneming vandaag operationele verliezen lijdt door de energiecrisis;  
 • Concreet moet zij haar energiekosten in het vierde kwartaal van 2022 meer dan verdubbelen ten opzichte van 2021.  

Om te voorkomen dat gezonde ondernemingen besluiten hun activiteiten te vroeg stop te zetten, mogen ondernemingen in het jaar dat zij steun ontvangen geen dividend uitkeren aan de aandeelhouders.   

Het gebruik van tijdelijke werkloosheid is toegestaan tot 35% van de werkgelegenheid in dezelfde periode van het voorgaande jaar.  

Hoeveel middelen zijn er beschikbaar?  

De Vlaamse regering maakt 250 miljoen euro vrij voor de steun voor twee kwartalen.  

Bedrijven die in 2021 minstens 7.500 euro aan energie-uitgaven hadden, komen in aanmerking voor:   

 • 25% steun op de kosten van het energieoverschot  
 • Beperkt tot 80% van hun operationeel verlies  
 • Tot maximaal 500.000 euro per kwartaal  

Meer energie-intensieve bedrijven komen in aanmerking voor:  

 • 30% steun op de energetische meerkosten  
 • Beperkt tot 80% van hun operationeel verlies   
 • Tot een maximum van 4.000.000 euro per kwartaal  

Bedrijven in gevoelige sectoren komen in aanmerking voor:   

 • 35% steun op de bijkomende energiekosten  
 • Beperkt tot 80% van hun operationeel verlies   
 • Tot een maximum van 7.500.000 euro per kwartaal  

Extra: Verlenging van de overbruggingslening 

De overbruggingslening dat VLAIO sinds februari 2022 ter beschikking stelt van Vlaamse KMO’s met liquiditeitsnoden als gevolg van de Oekraïnecrisis, wordt verlengd en het bedrag ervan verhoogd.  

Het krediet heeft een rentevoet van 1,5% en laat het volgende toe:  

 • Een kleine onderneming tot 750.000 euro te lenen  
 • Een middelgrote onderneming kan maximaal 400.000 euro lenen 

Leningen tot 50.000 euro hebben een looptijd van 24 maanden en bedragen daarboven een looptijd van 36 maanden. Gedurende de eerste 12 maanden hoeft niet te worden afgelost.    

Een nieuwe, uitgebreide variant van de overbruggingslening is in ontwikkeling:   

 • Een lening die beschikbaar is voor alle bedrijven (klein, middelgroot en groot); 
 • En waarmee tot 2 miljoen euro kan worden geleend;  
 • Met een looptijd van zes jaar. 

2.- Impulsprogramma energietransitie  

De Vlaamse regering zet in op nieuwe technologieën die de energie-efficiëntie en het aandeel van hernieuwbare energie verhogen (recuperatie van afvalwarmte, warmtepompen, elektrische boilers, zonne-energie, biomassa, geothermie, …). Het doel is de energiekosten van bedrijven op termijn te verlagen en de afhankelijkheid van dure fossiele brandstoffen te verminderen.  

Het impulsprogramma beschikt over een fonds van bijna 100 miljoen euro om in 2022 en 2023 de overgang naar hernieuwbare energie bij Vlaamse bedrijven te versnellen. Hoe?  

 • Een geïntegreerd programma met maatregelen om bedrijven te informeren, te adviseren en te begeleiden door nieuwe toepassingen te demonstreren.    

Nu worden deze steunmaatregelen en het impulsprogramma nog geconcretiseerd en is het nog niet mogelijk om ze aan te vragen. 

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en benutten van de beschikbare O&O+I mogelijkheden. Onze experts staan tot uw beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten. 

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?