12 mei 2023

De Vlaamse regering heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om haar klimaatdoelstelling van 40% minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te bereiken. Het gewest heeft zich tot doel gesteld de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2005. Hun klimaatplan omvat maatregelen ter bevordering van hernieuwbare energie, energie-efficiënte gebouwen en duurzame mobiliteit, alsook inspanningen om de uitstoot van landbouw en industrie te verminderen.  

Hoe het land zijn uitstoot met 35% wil verminderen  

België heeft zich er in het kader van zijn klimaatplan toe verbonden de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35% te verminderen. Het plan focust op het promoten van hernieuwbare energie, het verhogen van de energie-efficiëntie en het verminderen van de uitstoot van transport, landbouw en gebouwen. Het doel is een duurzame, koolstofarme economie te creëren die zowel het milieu als de samenleving ten goede komt. Om dit doel te bereiken, heeft België specifieke doelstellingen vastgelegd om de emissies te verminderen, het aandeel hernieuwbare energie te verhogen en de energie-efficiëntie in gebouwen en vervoer te verbeteren. Het land investeert ook in onderzoek en innovatie om nieuwe oplossingen te vinden voor de uitdagingen van de klimaatverandering.  

Elk van de drie gewesten van België heeft zijn eigen klimaatplan voor 2030, dat de specifieke uitdagingen en mogelijkheden weerspiegelt:  

  • Brussel heeft als hoofdstad van de Europese Unie ambitieuze doelstellingen om tegen 2050 een koolstofneutrale stad te worden. Hun klimaatplan voor 2030 omvat maatregelen om de emissies van vervoer, gebouwen en energieproductie te verminderen, alsook initiatieven om duurzame stadsontwikkeling en de circulaire economie te bevorderen.  
  • Vlaanderen heeft zich tot doel gesteld de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2005. Hun klimaatplan omvat maatregelen ter bevordering van hernieuwbare energie, energie-efficiënte gebouwen en duurzame mobiliteit, alsook inspanningen om de emissies van landbouw en industrie te verminderen.  
  • Wallonië heeft zich ten doel gesteld de uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Hun klimaatplan richt zich op het verminderen van de emissies van de transportsector, het bevorderen van duurzame land- en bosbouw en het stimuleren van de overgang naar een circulaire economie.  

De Vlaamse regering over de klimaatverandering 

Een opvallende maatregel in het onlangs aangekondigde plan voor Vlaanderen is de afschaffing van subsidies voor gascondensatieketels, waardoor 30 miljoen euro vrijkomt om renovaties te ondersteunen. Op het vlak van hernieuwbare energie heeft de regering een doelstelling vastgelegd van 32.056 gigawattuur tegen 2030, een stijging met 12% ten opzichte van de oorspronkelijke doelstelling bij het begin van de legislatuur. De regering is ook van plan op meer plaatsen windturbines te bouwen, onder meer op “restgrond” langs afritten van autosnelwegen.  

Uitdagingen van de overgang naar hernieuwbare energie  

Hoewel de nieuwe maatregelen zijn geprezen voor hun concrete aanpak van de klimaatverandering, hebben ze ook kritiek gekregen van de klimaatbeweging omdat ze achterblijven bij de Europese doelstelling om de uitstoot tegen 2030 met 47% te verminderen. Aan het begin van zijn regeerperiode ging Vlaanderen voor een reductie van 32%, die met de nieuwe maatregelen is verhoogd tot 40%. Om de uitdagingen van de klimaatverandering in de regio volledig aan te pakken, zijn echter ambitieuzere beleidsmaatregelen en doelstellingen nodig. 

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en benutten van de beschikbare O&O+I mogelijkheden. Onze experts staan tot uw beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten.

Yvette Poumpalova

× How can I help you?