12 oktober 2022

De Federale regering heeft een aantal begrotingsmaatregelen genomen die invloed hebben op uw werking en sector. Er zijn op 11 oktober 2022 beslissingen genomen gaande van een minimumbelasting tot energie. Het aanpakken van de aanhoudende energiecrisis, het beperken van het begrotingstekort en het stimuleren van de werkgelegenheid zijn enkele van de belangrijkste onderwerpen die het akkoord vorm hebben gegeven. De Belgische regering heeft een begrotingsakkoord bereikt.  

Wijzigingen in verband met fiscale maatregelen 

1.- Geen patronale bijdragen op loonindexering 

Met de opbrengsten van de overwinstbelasting wordt een steunmechanisme gefinancierd voor de competitiviteit van de bedrijven die door de automatische indexering met forse loonkostenstijgingen te maken krijgen.   

De regering komt tegemoet aan de vraag van de bedrijven om de pijn van de loonindexeringen te verzachten. In meerdere sectoren staat een automatische loonindexering van ongeveer 10 procent gepland in januari 2023. Andere bedrijven moesten de voorbije maanden al verschillende loonindexeringen doorvoeren. 

De regering heeft beslist dat bedrijven in het eerste en het tweede kwartaal van 2023 een korting krijgen op de patronale bijdragen. 

2.- Vennootschapsbijdrage wordt geïndexeerd 

De regering zal de vennootschapsbijdrage opnieuw indexeren. Die bijdrage moet elke vennootschap jaarlijks betalen. 

3.- Eenmalige (Belgische) minimumbelasting 

De Belgische regering besloten een eenmalige maatregel in te voeren die het gebruik van de belastingmiddelen vermindert van 70% tot 40% (boven de drempel van 1 miljoen euro). De verwachte inwerkingtreding is op 1 januari 2024. Deze maatregel zou slechts gelden totdat het systeem in de Belgische wetgeving is ingevoerd en zou resulteren in een minimumbelasting van 15% voor de vennootschappen die gebruik maken van overgedragen belastingvorderingen. 

4.- Notionele intrestaftrek afgeschaft 

De nationale intrestaftrek zou worden afgeschaft voor grote ondernemingen en alleen beschikbaar blijven voor kleine en middelgrote ondernemingen.  

5.- Mogelijke auteursrechten ingeperkt 

Het toepassingsgebied van de auteursrechtenregeling wordt beperkt en zal waarschijnlijk alleen van toepassing zijn in situaties van directe commercialisering van de auteursrechten. 

6.- De forfaitaire regeling voor buitenlandse belastingkredieten   

Deze regeling voor buitenlandse belastingskredieten op royalty’s van 15% wordt beperkt tot de daadwerkelijk toegepaste buitenlandse bronbelasting. 

Wijzigingen in verband met energie 

Wijzigingen te maken met energie vertalen zich in de invoering van een belasting op overschotten in de energiesector tot juni 2023 (met mogelijkheid tot verlenging). Alsook het blijvend verlaagde btw-tarief van 6% op gas en elektriciteit met een hervorming van de accijnzen op gas en elektriciteit 

1.- Vlaanderen 

Voor bedrijven in het Vlaamse Gewest die te maken hebben met de stijgende energieprijzen en problemen ondervinden met werkgelegenheid, productie en koopkracht, heeft de Vlaamse overheid een steunpakket samengesteld. Enerzijds de compensatie van de gestegen energiekosten en de uitbreiding van de beschikbare leningen, anderzijds de lancering van een impulsprogramma om de energietransitie te versnellen.   

2.- Wallonië 

De Waalse regering heeft begin oktober 2022 besloten over enkele steunmaatregelen om bedrijven het hoofd te bieden. Dit gaat van directe steun voor bedrijven getroffen door de hoge energieprijzen tot de meest elektriciteitsintensieve industriële installaties bijstaan.  

En wat nu met de beslissingen? 

In een volgende stap moeten de overeengekomen maatregelen in wetgeving worden omgezet en de vereiste parlementaire procedure doorlopen voordat zij in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd en in werking treden.  De consultants van FI Group blijven op de hoogte van de laatste veranderingen om uw project en onderneming te ondersteunen met de meest actuele maatregelen.

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en benutten van de beschikbare O&O+I mogelijkheden. Onze experts staan tot uw beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten. 

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?