16 februari 2023

Een blik op de Verhoogde Investeringsaftrek  

O&O Belastingverminderingen worden door de overheid aangeboden voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) om innovatieve bedrijven te ondersteunen bij hun innovatieve investeringen in België. De Investeringsaftrek (ITD) is een goed voorbeeld van een fiscale maatregel waar je als KMO of grote onderneming niet aan voorbij zou moeten gaan, alleen omdat het aanvraagproces complex en/of overweldigend kan zijn.  

 Een introductie tot ITD 

De Verhoogde Investeringsaftrek is een fiscale maatregel die een belastingvermindering mogelijk maakt op basis van de in de loop van het jaar gerealiseerde investeringen (roerende en onroerende) die verband houden met de lijst van uw investeringsuitgaven. 

 • Of beter bekend, de gedane investeringen die op uw CAPEX-lijst staan.  
 • Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook personeelskosten worden gewaardeerd 

De meerwaarde van deze maatregel is dat hij het mogelijk maakt uw belastbare grondslag te verminderen. Zelfs dan komen sommige investeringen op je CAPEX-lijst in aanmerking voor een verhoogde investeringsaftrek: 

 • O&O-investeringen  
 • Klimaat- en energiebesparende investeringen 

Wat zijn de voorwaarden? 

De aanvraagvoorwaarden voor de ITD zijn locatiespecifiek en tijdgevoelig. Hoewel het lastig kan zijn om eraan te beginnen, houden onze specialisten van FI Group rekening met 3 gouden regels:  

 • Deze fiscale maatregel kan alleen worden toegepast op investeringen van het lopende boekjaar, dus niet met terugwerkende kracht 
 • Een dossier moet worden ingediend bij het juiste gewest  
 • De aanvraag moet correct gebeuren, maximaal 3 maanden na het afsluiten van de balans  

De aanvraagprocedure voor O&O  

Het O&O-proces begint met uw innovatiepotentieel en zonder u kan er niets verminderd worden. Maar zodra we in gegevens en cijfers duiken, kan het lastig worden. 

1.- De adviesanalyse  

Een van onze deskundige consultants analyseert uw innovatiepotentieel. FI Group neemt een diepe duik in het DNA van uw bedrijf en onderzoekt uw bedrijfs- en projectgrootte, maturiteit, doelstellingen en meer.   

Voor de ITD kijken we specifiek naar uw CAPEX-lijst, of lijst van uitgaven, om een idee te krijgen van uw belastbare basis. Vervolgens houden we rekening met het soort investeringen waarover we praten, de sector en de regio waarin u actief bent. Dit alles speelt een belangrijke factor als het gaat om subsidiabiliteit, benodigde documenten en deadlines.  

Ons doel is uw succes, dus we zetten al onze inspanningen in om de maximaal mogelijke fiscale besparing voor uw bedrijf te bereiken.  

 • Voor grote ondernemingen is een belastingaftrek van 13,5% toegestaan
 • Voor KMO’s is een belastingaftrek van 25% toegestaan 

2.- Noodzakelijke administratieve & technische informatie  

Na een eerste gesprek en analyse, mag je de nodige technische en administratieve ondersteuning verwachten om jouw aanvraag bij de juiste instanties in te dienen. FI Group schrijft en voltooit het rapport dat nodig is om u de ITD aan te vragen en het nodige attest te ontvangen. Wij beheren zowel de nodige administratieve documenten, zoals de attesten, als het technische rapport dat uw investeringen beschrijft.

 • De aard van de gedane investeringen  
 • Hoe uw bedrijf voldoet aan de noodzakelijke (regionale) wetgeving  

3.- Uitvoering van de O&O-resultaten  

Nadat een dossier is ingediend, duurt het ongeveer 4-6 weken voordat de overheid een beslissing neemt. Nadat je bent geïnformeerd over de bevindingen en beslissingen, ontvang je het nodige attest om jouw belastingclaim in te dienen! Zo kunnen wij je onze complete O&O-dienstverlening aanbieden.  

Fiscale veranderingen in 2023 om rekening mee te houden  

Door de COVID crisis heeft de Belgische regering besloten om de klassieke investeringsaftrek voor kleine ondernemingen te verhogen van 8% naar 25%.  

 • Hierdoor konden wij deze fiscale stimulans niet toepassen voor investeringen in de periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2022.   
 • De reden hiervoor is dat de toepassing van deze stimulans op energiebesparende investeringen bij kleine ondernemingen GEEN attest vereist.  
 • Bovendien resulteerde de toepassing van de ITD op energiebesparende investeringen slechts in een aftrek van 13,5%.  

Dit betekent dat kleine ondernemingen niet langer een aftrek van 25% kunnen krijgen voor energiebesparende investeringen of investeringen in O&O. Voor deze bedrijven is nu een attest nodig om de investeringsaftrek toe te passen.  

Om investeringen in O&O+I verder aan te moedigen, helpen onze FI Group consultants bij het identificeren, implementeren en onderhouden van de nodige financiële processen. Wij ondersteunen je bij het begrijpen en onderscheppen van beschikbare O&O+I mogelijkheden. 

Yvette Poumpalova

× How can I help you?