Dutchnl
11 juli 2023

Vlaanderen, een regio bekend om haar bruisende innovatielandschap, blijft prioriteit geven aan wetenschap en innovatie. In 2022 heeft de Vlaamse overheid een totaalbudget van €3,1 miljard toegewezen voor wetenschap en innovatie, wat een daling van 3,6% betekent ten opzichte van het voorgaande jaar. Met een robuust ecosysteem dat samenwerking tussen private, publieke en academische entiteiten bevordert, biedt Vlaanderen een vruchtbare voedingsbodem voor bedrijven die duurzame groei nastreven door middel van innovatie

Vlaanderens sterke inzet voor onderzoek en ontwikkeling 

Gesteund door een overheid die zich inzet voor het bevorderen van bedrijfsinnovatie en een gunstig belastingstelsel, biedt Vlaanderen de ideale omgeving voor bedrijven om hun investeringen in innovatie terug te verdienen. Waarom blinkt Vlaanderen uit als een leider op het gebied van O&O en innovatie in Europa?

Stabiele groei in het budget voor wetenschap en innovatie 

Van 2009 tot 2022 is het budget voor wetenschap en innovatie in Vlaanderen aanzienlijk gestegen met 76%. Dit toont de inzet van de regio aan voor het bevorderen van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die economische en maatschappelijke vooruitgang stimuleren. 

Vlaanderen behoort consequent tot de topinnovatieomgevingen in Europa en de wereld. Laten we eens kijken naar enkele opmerkelijke ranglijsten: 

Deze onderscheidingen benadrukken de inzet van Vlaanderen voor het bevorderen van een cultuur van innovatie en het opmerkelijke succes dat daarmee gepaard gaat. 

Focus op onderzoek en ontwikkeling (O&O) 

Het grootste deel van de overheidsfinanciering voor wetenschap en innovatie in Vlaanderen gaat naar onderzoek en ontwikkeling (O&O). In 2022 werd €2 miljard toegewezen aan O&O, waarmee het de grootste categorie is. De op een na grootste toewijzing gaat naar onderwijs en opleiding, met €937 miljoen, terwijl wetenschappelijke en technologische diensten €150 miljoen ontvangen. Dit benadrukt het belang dat wordt gehecht aan O&O als drijvende kracht achter innovatie en vooruitgang in Vlaanderen. 

Om de wereldwijde concurrentiekracht van Vlaanderen te vergroten, heeft de regio speerpuntclusters opgezet. Deze clusters brengen private bedrijven, publieke organisaties en academische instellingen samen met een gezamenlijke focus op samenwerking, innovatie en langetermijngroei. Door financiële ondersteuning en voortdurende assistentie creëren deze clusters een vruchtbare voedingsbodem voor samenwerking op het gebied van O&O in belangrijke domeinen. Door zich bij deze clusters aan te sluiten, kunnen bedrijven profiteren van gezamenlijke expertise, kennis uitwisselen en nieuwe zakelijke kansen ontdekken. 

Nadruk op gericht onderzoek 

Sinds 2002 heeft het aandeel “gericht onderzoek” in het totale overheidsbudget voor wetenschap en innovatie consequent dat van “niet-gericht onderzoek” overschreden.

  • Gericht onderzoek heeft tot doel specifieke economische of maatschappelijke doelen te bereiken;
  • terwijl niet-gericht onderzoek wordt gedreven door wetenschappelijke ambitie en nieuwsgierigheid. 

In 2010 bedroeg het aandeel gericht onderzoek 59%, wat in 2015 en 2016 daalde tot ongeveer 50%. In de jaren daarna begon het aandeel gericht onderzoek echter weer te stijgen. Vanaf 2020 zijn de aandelen gericht onderzoek (55%) en niet-gericht onderzoek (45%) relatief stabiel gebleven. Deze gebalanceerde aanpak zorgt voor een focus op zowel praktische toepassingen als fundamentele wetenschappelijke verkenning. 

  • Vlaanderen herbergt vijf prestigieuze universiteiten die vooroplopen op het gebied van innovatie. Deze universiteiten dragen niet alleen aanzienlijk bij aan de wetenschappelijke output van de regio, maar behoren ook tot de meest innovatieve universiteiten wereldwijd. 
  • Vlaanderen streeft ernaar een pionier te zijn in de Europese kennismaatschappij en -economie in verschillende sectoren. De regio herbergt vier geavanceerde strategische onderzoekscentra en talrijke wetenschappelijke instituten en O&O-platforms. Door gebruik te maken van dit netwerk krijgen bedrijven toegang tot hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten, expertise en middelen die innovatie stimuleren en een concurrentievoordeel bieden. 

Vlaanderen presteert beter dan EU27-gemiddelde 

Vlaanderen presteert beter dan het Europese gemiddelde van EU27-landen waarvoor gegevens beschikbaar zijn als het gaat om toewijzingen voor O&O. In 2020 heeft Vlaanderen 0,82% van haar bbp toegewezen aan O&O, wat hoger is dan het Europese gemiddelde van 0,65%. Duitsland leidt met 0,96%, terwijl Letland en Ierland de laagste percentages laten zien met respectievelijk 0,24% en 0,22%. Dit onderstreept de toewijding van Vlaanderen om te investeren in wetenschap en innovatie om economische groei en maatschappelijke vooruitgang te stimuleren. 

Volgens de Community Innovation Survey (CIS) heeft 75% van de bedrijven in Vlaanderen tussen 2018 en 2020 geïnvesteerd in product- en/of procesinnovaties in diverse sectoren. Indrukwekkend genoeg heeft Vlaanderen in 2020 3,6% van haar bbp toegewezen aan O&O, waarmee het de leidende regio in Europa is wat betreft O&O-uitgaven. Daarnaast staat Vlaanderen op de 26e plaats wereldwijd wat betreft bruto-uitgaven voor O&O en op de 3e plaats in Europa wat betreft O&O-intensiteit

O&O belastingvoordelen 

Vlaanderen biedt verschillende belastingvoordelen, subsidies en stimuli ter ondersteuning van bedrijven bij hun O&O-inspanningen. Deze omvatten: 

Deze stimulansen maken van Vlaanderen een aantrekkelijke bestemming voor bedrijven die hun O&O-investeringen willen maximaliseren en innovatie willen stimuleren. 

Vlaanderen heeft zich gevestigd als een leider op het gebied van O&O en innovatie in Europa. Met een stabiele groei in het budget voor wetenschap en innovatie, een focus op gericht onderzoek en een bloeiend ecosysteem dat samenwerking tussen verschillende actoren bevordert, blijft Vlaanderen bedrijven aantrekken die duurzame groei en innovatie nastreven. 

Door te investeren in O&O, kunnen bedrijven profiteren van belastingvoordelen en subsidies, toegang krijgen tot hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten en samenwerken met vooraanstaande universiteiten en onderzoekscentra. Dit alles draagt bij aan de positie van Vlaanderen als een aantrekkelijke en bloeiende hub voor innovatie. 

Met FI Group als uw betrouwbare partner kunt u zich een weg banen door het veranderende landschap van O&O-financiering en de beschikbare stimuleringsmaatregelen optimaal benutten. 

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?