3 april 2023

De oplossingen die O&O subsidies een groeiende onderneming kunnen bieden  

Subsidies vormen een belangrijke financieringsbron voor bedrijven in België. Vooral voor bedrijven die beperkte middelen hebben om te investeren in O&O-activiteiten en/of willen investeren in hun groene en energiebesparende transformatie. Door O&O-projecten financieel te ondersteunen, hoopt de Belgische overheid innovatie te stimuleren, nieuwe producten en diensten te creëren en de groei van bedrijven in het land te ondersteunen.  

Hoe ziet de aanvraagprocedure eruit?  

Het aanvragen van een O&O subsidie als onderneming kan een complex proces zijn, afhankelijk van het specifieke subsidieprogramma en de complexiteit van het O&O project.   

Subsidiabiliteit en documentatie  

O&O-subsidies hebben vaak strikte subsidiabiliteitseisen, zoals specifieke industrieën of projecttypes, en kunnen een bepaald niveau van expertise of ervaring vereisen. Ervoor zorgen dat uw bedrijf en project aan al deze vereisten voldoen, kan een uitdaging zijn. Bovendien zijn er vaak strenge documentatie-eisen voor O&O-subsidieaanvragen, waaronder gedetailleerde projectvoorstellen, begrotingen en ondersteunende documentatie. Ondernemingen moeten ervoor zorgen dat ze alle nodige documentatie op orde hebben voordat ze hun aanvraag indienen.  

De aanvraagprocedures  

De aanvraagprocedure voor O&O-subsidies kan lang en tijdrovend zijn, met een aanzienlijke hoeveelheid papierwerk en documentatie. Het kan ook meerdere stadia of beoordelingsrondes omvatten, wat de complexiteit van het proces kan vergroten.  

Een zekere technische deskundigheid, met name op het gebied van de beschrijving van de wetenschappelijke of technische aspecten van het project, maakt het proces soepeler. Dit kan een uitdaging zijn voor bedrijven die geen sterk O&O-team hebben of geen ervaring met het aanvragen van subsidies.  

Rapportage en naleving  

Zodra een subsidie is toegekend, kunnen er strikte vereisten inzake rapportering en naleving zijn waaraan moet worden voldaan om de financiering voort te zetten. Dit kan de administratieve last en de complexiteit van het project vergroten.  

Concurrentie  

O&O-subsidieprogramma’s zijn vaak zeer concurrerend, met veel andere ondernemingen die naar dezelfde financieringsmogelijkheden dingen. Dit kan het een uitdaging maken om op te vallen en de subsidie met succes binnen te halen.  

Ondanks deze uitdagingen kan het aanvragen van een O&O-subsidie als onderneming een lonende investering van tijd en middelen zijn, omdat het toegang kan geven tot financiering die innovatie kan helpen versnellen en bedrijfsgroei kan stimuleren. Het is belangrijk dat ondernemingen goed voorbereid zijn en zich bewust zijn van de vereisten en uitdagingen van de aanvraagprocedure om hun kansen op succes te maximaliseren.  

Wat zijn de verschillende beschikbare financieringsbronnen  

Subsidies bieden ondernemingen toegang tot financiering die kan worden gebruikt om de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten of processen te ondersteunen of om bestaande te verbeteren. Dit kan innovatie helpen versnellen en bedrijfsgroei stimuleren door ondernemingen in staat te stellen te investeren in O&O-activiteiten, de groene transitie, de circulaire economie, … die anders misschien niet mogelijk waren.  

Groene & energiebesparende subsidies   

Bedrijven die aan onderzoek en ontwikkeling (O&O) doen, moeten zich bewust zijn van de groene transitie, aangezien deze ingrijpende gevolgen heeft voor hun activiteiten, concurrentiepositie en resultaat. Hier zijn enkele belangrijke subsidies met een focus op het verminderen van koolstofuitstoot, het bevorderen van hernieuwbare energie en het beschermen van het milieu. De groene transitie stimuleert belangrijke innovatie op gebieden als hernieuwbare energie, elektrische voertuigen en duurzame materialen. Bedrijven met een focus op O&O die zich bewust zijn van en investeren in deze trends kunnen een concurrentievoordeel behalen en zich positioneren voor groei op lange termijn.   

Innovatie en O&O subsidies   

O&O+I-subsidies kunnen ondernemingen ook aanzienlijk ondersteunen omdat zij financiële bijstand verlenen aan ondernemingen die zich bezighouden met onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Zij kunnen ondernemingen van elke omvang aanzienlijk ondersteunen door O&O-activiteiten te financieren, samenwerking aan te moedigen, financiële risico’s te beperken, het scheppen van banen te ondersteunen en het concurrentievermogen te vergroten. Deze subsidies spelen een belangrijke rol in het versterken van innovatie en de duurzame groei van alle industrieën in België.   

Bent u op de hoogte van de krachtige O&O subsidies die beschikbaar zijn om innovatie in uw bedrijfsactiviteiten te bevorderen?  

FI Group biedt u een overzicht van relevante milieu-, energiebesparings- en R&D-subsidies dankzij de FI-subsidiekalender. Benieuwd waar de financiële kansen liggen per thema en regio?  

Mis geen enkele kans en lees er alles over in deze whitepaper!  

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en onderscheppen van de beschikbare R&D+I kansen. Onze experts staan ter beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten. Contacteer ons!

Yvette Poumpalova

× How can I help you?