29 november 2023

In de zoektocht naar een duurzame en koolstofneutrale toekomst komt Thermische Energieopslag of Warmte en Koude Opslag (WKO) naar voren als een baanbrekende oplossing, die klaar staat om een revolutie teweeg te brengen in het Europese energielandschap. Met de European Association for Storage of Energy (EASE) in de voorhoede, belichten we de vele voordelen van thermische energie, duiken we in innovatieve technologieën en inspirerende projecten die de cruciale rol ervan onderstrepen bij het behalen van de ambitieuze doelstellingen voor hernieuwbare energie van de Europese Unie (EU).  

De Europese energietransitie en de rol van thermische energieopslag  

Naarmate Europa dichter bij zijn doel komt om tegen 2030 69% van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te halen, wordt het belang van WKO steeds duidelijker. Deze innovatieve aanpak is niet slechts een technologische vooruitgang; het is een strategisch antwoord op de dringende uitdagingen van energievraag, netstabiliteit en decarbonisatie. WKO vormt een brug tussen de huidige energie-infrastructuur en de ambitieuze doelstellingen van de EU op het gebied van hernieuwbare energie voor 2030 en 2050.  

De diverse WKO-technologieën zullen een transformerende rol spelen in de overgang van Europa naar de dominantie van hernieuwbare energie. Door opslagoplossingen met een langere looptijd te bieden, vergemakkelijkt WKO de opslag en het efficiënte gebruik van overtollige energie die wordt gegenereerd door hernieuwbare bronnen, waardoor de afhankelijkheid van conventionele fossiele brandstoffen afneemt. Dit zorgt niet alleen voor een betrouwbaarder en veerkrachtiger energienetwerk, maar sluit ook aan bij het streven van de EU naar klimaatneutraliteit en energiezekerheid.  

Voorbeelden van het benutten van het potentieel van opslag van thermische energie  

Ondernemingen die gebruik willen maken van opslag van thermische energie hebben een groot aantal opties tot hun beschikking. Laten we drie belangrijke categorieën bekijken:  

1. Zinvolle warmteopslag: Industriële processen benutten  

Zinvolle warmteopslag houdt in dat thermische energie wordt opgeslagen door een opslagmedium, meestal een vloeistof of vaste stof, op te warmen of af te koelen. Ondernemingen die industriële processen uitvoeren, kunnen deze technologie gebruiken om hun energieverbruik te optimaliseren. Een goed voorbeeld is een productiefabriek die gevoelige warmteopslag gebruikt om overtollige warmte op te vangen die tijdens de productie gegenereerd wordt. Deze opgeslagen warmte wordt dan strategisch ingezet tijdens piekuren, waardoor de afhankelijkheid van externe energiebronnen afneemt en de operationele kosten dalen.  

2. Latente warmteopslag: Koudeketenlogistiek versterken  

Latente warmteopslag draait om de faseverandering van een materiaal, zoals de overgang vast-vloeibaar van een materiaal met faseverandering. Deze vorm van opslag is ideaal voor bedrijven die betrokken zijn bij de logistiek van de koudeketen, zoals de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie. Stelt u zich een gekoeld magazijn voor dat gebruik maakt van latente warmteopslag om overtollige koude-energie te absorberen tijdens daluren. Deze opgeslagen koude-energie wordt vervolgens vrijgegeven wanneer de vraag toeneemt, waardoor een consistente en energie-efficiënte koudeketen wordt gegarandeerd, terwijl de elektriciteitskosten tot een minimum worden beperkt.  

3. Thermochemische opslag: Duurzaamheid in datacenters verbeteren  

Thermochemische opslag omvat chemische reacties die thermische energie absorberen en vrijgeven. Voor datacenters is het van cruciaal belang om de bedrijfstemperatuur stabiel te houden. Thermochemische opslag is hier van onschatbare waarde, omdat deze bedrijven overtollige warmte die door servers wordt gegenereerd, kunnen opslaan. Tijdens periodes van piekvraag wordt deze opgeslagen warmte vrijgegeven om de temperatuur te regelen zonder dat er extra koelsystemen nodig zijn, wat een duurzame en kosteneffectieve aanpak is.  

Mogelijkheden van België voor de opslag van thermische energie en de energietransitie  

In overeenstemming met de bredere EU-doelstellingen stimuleert België actief de integratie van WKO in zijn energielandschap. Het land erkent het potentieel van WKO voor het bereiken van klimaatdoelstellingen en voert een beleid dat bedrijven stimuleert om oplossingen voor de opslag van thermische energie toe te passen. Door samenwerking tussen de publieke en private sector te bevorderen, wil België een omgeving creëren waarin bedrijven zich gesteund voelen in hun overgang naar duurzame energiepraktijken.  

Het opstarten van een project voor de opslag van thermische energie omvat verschillende fasen, die elk zorgvuldig overwogen en voldoende gefinancierd moeten worden. Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste projectfasen en hoe bedrijven de nodige fondsen kunnen verkrijgen:  

1. De fondsen vinden: stimulansen en subsidies  

Overheden bieden vaak subsidies aan om bedrijven te stimuleren om te investeren in duurzame energieoplossingen, of voor onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatieven. Ondernemingen die zich bezighouden met de ontwikkeling van innovatieve WKO-technologieën kunnen deze fondsen aanboren om vooruitgang op dit gebied te stimuleren.  

2. De productie verbeteren: Operationele efficiëntie voor financiële winst  

Het verbeteren van de operationele efficiëntie van bestaande processen kan interne fondsen voor WKO-projecten genereren. Door energie-efficiënte praktijken toe te passen, verlagen bedrijven niet alleen hun kosten, maar creëren ze ook een financiële buffer voor toekomstige investeringen.   

Thermische energieopslag staat als een baken van innovatie in Europa’s reis naar een duurzame energietoekomst. Terwijl bedrijven het enorme landschap van WKO-technologieën verkennen, illustreren strategische business cases de tastbare voordelen die wachten op diegenen die deze transformatieve aanpak omarmen. Met België in de voorhoede van de energietransitie, vormt de integratie van WKO in de nationale energiestrategie de basis voor een groenere en meer veerkrachtige toekomst. Door doordachte financieringsstrategieën en een streven naar innovatie kunnen bedrijven niet alleen bijdragen aan de bredere energietransitie, maar ook aanzienlijke economische en milieuvoordelen vrijmaken voor henzelf en de gemeenschappen die ze bedienen. 

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?