28 maart 2024

De Vlaamse overheid blijft haar inzet voor een duurzamere toekomst versterken door middel van de Ecologiepremie+. Deze stimuleringsmaatregel spoort bedrijven aan om hun productie- en bedrijfsprocessen te verduurzamen en energie-efficiënter te maken. Sinds de lancering heeft de Ecologiepremie+ bedrijven financiële steun geboden voor investeringen die leiden tot een verhoogde energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. 

Recentelijk heeft de Vlaamse overheid enkele aanpassingen doorgevoerd aan de Limitatieve Technologieënlijst (LTL), die bepaalt welke technologieën in aanmerking komen voor de premie. Deze veranderingen omvatten onder andere: 

  • Schrapping van de technologie: elektrisch/CNG hogedruktrailer. 
  • Aanpassing van het subsidiepercentage voor verschillende technologieën. 
  • Aanpassing van de beschrijving voor technologieën, zoals investeringen voor vervoer via waterwegen of spoorwegen als vervanging voor wegvervoer. 
  • Verduidelijking van definities, waaronder restwarmte/-energie, niet-publieke laadstations en duurzaam opgewekte elektrische energie. 

Over de Ecologiepremie+ 

Heb je plannen om te investeren in duurzame technologie? Deze premie biedt financiële ondersteuning aan ondernemingen die ecologie-investeringen willen doen in het Vlaamse Gewest. De Vlaamse overheid wil ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te maken. De ecologiepremie is specifiek gericht op technologieën die vallen onder de thema’s koeling, transport, verlichting, warmte en water. 

FI Group helpt je met een duidelijk projectplan om jouw ideeën te doen slagen en ondersteunt je met een strategie om de nodige financiering binnen te halen. 

Belangrijk om te vermelden is dat steunaanvragen die vanaf 1 januari 2024 worden ingediend, rekening moeten houden met deze vernieuwde LTL. Bedrijven die van plan zijn ecologische investeringen te doen, worden aangemoedigd om de bijgewerkte lijst te raadplegen en hun projecten dienovereenkomstig aan te passen. 

Voor bedrijven waarvan de beoogde technologie niet op de LTL staat, biedt de Vlaamse overheid alternatieve steunmogelijkheden, zoals GREEN investeringssteun of strategische ecologiesteun. Dit opent nieuwe wegen voor bedrijven om hun milieuvriendelijke initiatieven te ondersteunen en bij te dragen aan een duurzamere samenleving. 

De vernieuwde Ecologiepremie+ en LTL creëren nieuwe kansen en stimuleren innovatie op het gebied van milieuvriendelijke bedrijfsinvesteringen. 

Met FI Group als uw vertrouwde partner kunt u zich een weg banen door het veranderende landschap van O&O-financiering en optimaal profiteren van de beschikbare stimulansen. 

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?