26 april 2022

Het Intellectuele Eigendom (IE) stelt mensen in staat om een erkenning of financieel voordeel te halen uit wat ze uitvinden of creëren.  Op 26 april, ter gelegenheid van de Werelddag van de Intellectuele Eigendom, spraken wij met Michel Caldana, Senior Consultant en IE Specialist bij FI Group België. Door het juiste evenwicht te vinden tussen de belangen van zowel innovatoren als het grote publiek, wil het IE-systeem een omgeving bevorderen waarin creativiteit en innovatie kunnen gedijen.  

“IER’s zijn een integraal onderdeel van een bedrijfsstrategie en helpen de doelstellingen ervan te bereiken.” 

Michel Caldana, Senior Consultant en IP Specialist bij FI Group België

Hoe staat Intellectueel Eigendom ervoor in België? 

IE-rechten zijn voornamelijk octrooien (bescherming van technische uitvindingen), handelsmerken (bescherming van onderscheidende tekens), tekeningen en modellen (bescherming van 2D- of 3D-vormen), auteursrechten (bescherming van literaire en artistieke creaties met inbegrip van software), en andere rechten (databanken, geografische aanduidingen, kwekersrecht, enz.)  

Elk jaar publiceert het Europees Octrooibureau (EOB) statistieken over de octrooiactiviteit in Europa. Voor België kan het volgende worden samengevat:  

Hoe kunnen intellectuele-eigendomsrechten (IER) worden gebruikt om de doelstellingen van onze cliënten te bereiken?   

Als men zich herinnert wat een intellectuele-eigendomsrecht is, spreekt men natuurlijk van bescherming. Dit is van essentieel belang om rechten te hebben waarop men zich kan beroepen om concurrenten te verbieden zich de creaties van een onderneming toe te eigenen.  

Maar dit is slechts één aspect van intellectuele-eigendomsrechten. Ongeacht haar omvang streeft een onderneming ernaar te groeien, marktaandeel te veroveren en zich te positioneren ten opzichte van de concurrentie. IER’s dragen bij tot de verwezenlijking van deze doelstellingen omdat zij, afgezien van de “beschermingsfunctie”, zowel een bron van informatie als een middel zijn om een portefeuille van immateriële activa te waarderen.  

Kortom, intellectuele-eigendomsrechten zijn een integrerend deel van een bedrijfsstrategie en helpen de doelstellingen ervan te verwezenlijken.  

Hoe pakken IER lokale en mondiale uitdagingen aan? 

Vandaag de dag is een van de uitdagingen voor bedrijven het vermogen om te innoveren om zo goed mogelijk aan de (technologische) behoeften van de markt te voldoen. Bovendien heeft de EU het niveau van de O&O-uitgaven per land vastgesteld op 3% van het BBP.  

Door fiscale stimulansen in te voeren die O&O kunnen stimuleren, hebben overheden stimulansen ontwikkeld op basis van intellectuele-eigendomsrechten. Dit is het geval met de IPBox in België. Deze is bedoeld voor bedrijven om IPR’s (octrooi, software via auteursrecht, …) te exploiteren in verband met O&O-projecten en bijgevolg een belastingvoordeel te genieten voor de onderneming. Dit in de vorm van een aftrek van 85% van de netto-inkomsten die worden gegenereerd door IER’s die verband houden met innovatie. IER’s hebben dus een hefboomeffect op bedrijfsinnovatie.  

Door te innoveren proberen bedrijven een antwoord te vinden op de technologische uitdagingen van vandaag, zoals kunstmatige intelligentie, groene chemie, 3D-printing, hernieuwbare energiebronnen, enz. Met zijn component “bron van informatie” is het octrooi echter een van de IER’s die een essentiële rol speelt bij het wereldwijd in kaart brengen van innovaties. Met behulp van big data-analysetools is het nu mogelijk om de informatie in duizenden octrooien te verwerken en er technologische trends, onontgonnen domeinen, actieve geografische gebieden en opkomende spelers uit te destilleren. Op die manier draagt het octrooi bij tot het zoeken naar oplossingen voor technologische uitdagingen.   

Wat is volgens u de toekomst van het gebruik van IPBox in België? 

België heeft een groei van meer dan 3% van het aantal octrooiaanvragen gekend in vergelijking met 2020. Dat is goed nieuws, maar we moeten de cijfers zorgvuldig bekijken: de belangrijkste aanvragers zijn grote groepen of academici en de belangrijkste sectoren zijn die van de biowetenschappen en de chemie.  

De Belgische economische grond bestaat echter hoofdzakelijk uit kmo’s en start-ups. Hier ligt dus een kans met een stimulans zoals de IPBox: De Belgische KMO’s en in het bijzonder jonge ondernemingen, bv. start-ups, zouden veel te winnen hebben bij de ontwikkeling van O&O-projecten die bijvoorbeeld betrekking hebben op de exploitatie van octrooien of de ontwikkeling van software die waarschijnlijk het voorwerp zal uitmaken van een IPBox. Dit is een onmiddellijke fiscale return on investment. 

Hoe kan de FI Group u helpen om het gebruik van de IP BOX in de toekomst te bevorderen? 

We hebben gezien dat IER’s bijdragen tot de ontwikkeling van innovatie in bedrijven en daarom maakt de IPBox het mogelijk om de belasting op bedrijven te verminderen.  

Vandaag beschikt FI Group over de middelen en de expertise om de O&O en de IE van bedrijven te analyseren om het toepassingspotentieel van een Innovatie-Investeringsaftrek (IPBox) te identificeren (in België, Frankrijk, Spanje, …), deze te implementeren en de dossiers te verdedigen bij de fiscus. 

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en benutten van de beschikbare O&O+I mogelijkheden. Onze experts staan tot uw beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten. 

Yvette Poumpalova

× How can I help you?