12 april 2023

Wat is onderzoek en ontwikkeling?  

Onderzoek en ontwikkeling (O&O) verwijst naar activiteiten gericht op het ontwikkelen van nieuwe producten, processen en technologieën of het verbeteren van bestaande door middel van wetenschappelijk en technisch onderzoek. Dit kan worden uitgevoerd door bedrijven (starters, kmo’s en grote ondernemingen), universiteiten, onderzoeksinstellingen en andere organisaties. Maar wie moet je kennen in het innovatielandschap om van start te gaan?

De Belgische traditie van onderzoek en innovatie  

België heeft een sterke traditie van onderzoek en innovatie, en het land beschikt over hooggeschoolde arbeidskrachten en een goed ontwikkelde infrastructuur om O&O-activiteiten te ondersteunen. De regering biedt ook verschillende stimulansen, subsidies en belastingvoordelen om bedrijven aan te moedigen in O&O te investeren en de ontwikkeling van innovatieve producten en technologieën te ondersteunen.  

Enkele van de belangrijkste O&O-gebieden zijn biotechnologie, informatietechnologie, hernieuwbare energie en gezondheidszorg. Belgische bedrijven en universiteiten hebben belangrijke bijdragen geleverd op deze gebieden, en het land is de thuisbasis van verschillende onderzoeksinstellingen met wereldfaam, zoals de Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek (CERN) en het Interuniversitair Centrum voor Micro-elektronica (IMEC).  

In het algemeen is O&O een belangrijke motor van economische groei en innovatie. Door in deze activiteiten te investeren kunnen bedrijven en instellingen nieuwe producten en diensten creëren, bestaande verbeteren en hun concurrentievermogen op de wereldmarkt vergroten.  

Welke actoren spelen een belangrijke rol in het O&O-landschap?

Bij het Belgische O&O-landschap zijn verschillende actoren betrokken, waaronder  

Overheidsinstanties  

De Belgische federale en regionale overheden spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van O&O-activiteiten via financiering, fiscale stimuli en subsidies. De belangrijkste overheidsinstanties die betrokken zijn bij de financiering en ondersteuning van O&O zijn het Federaal Wetenschapsbeleid, de Vlaamse Stichting voor Onderzoek en het Directoraat-Generaal Economie, Tewerkstelling en Onderzoek van het Waals Gewest.  

Onderzoeksinstellingen en universiteiten   

België telt heel wat onderzoeksinstellingen en universiteiten die baanbrekend onderzoek verrichten in een brede waaier van domeinen. Enkele van de belangrijkste onderzoeksinstellingen in België zijn het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie), het Interuniversitair Micro-electronica Centrum (IMEC) en het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN).  

Particuliere sector   

Ook de privésector speelt een cruciale rol in het Belgische O&O-landschap: veel bedrijven investeren in O&O-activiteiten om innovatie en concurrentievermogen te stimuleren. Grote multinationals zoals UCB, Janssen Pharmaceutica en Solvay zijn allemaal in België gevestigd, net als vele innovatieve start-ups en KMO’s.  

Innovatiecentra en -clusters  

België heeft verschillende innovatie hubs en clusters die belangrijke spelers in het O&O landschap samenbrengen om samen te werken, te netwerken en innovatie te stimuleren. Enkele van de meest opvallende innovatiehubs in België zijn de Antwerp Management School, de Brussels LifeTech Cluster en de Biotech Campus Gent.  

In het algemeen wordt het Belgische O&O-landschap gekenmerkt door een verscheidenheid aan actoren, waaronder overheidsinstanties, onderzoeksinstellingen en universiteiten, bedrijven uit de privésector en innovatiehubs en -clusters. Deze actoren werken samen om innovatie te stimuleren en de ontwikkeling van nieuwe technologieën, producten en diensten in een brede waaier van domeinen te ondersteunen.  

O&O-adviesbureaus  

O&O-adviesbureaus kunnen een belangrijke rol spelen in het innovatielandschap door gespecialiseerde expertise en ondersteuning te bieden aan ondernemingen, onderzoeksinstellingen en overheidsinstanties die betrokken zijn bij O&O-activiteiten.   

Wat is de belangrijkste rol van een adviesbureau in uw O&O-traject?   

Strategische planning  

O&O-adviesbureaus kunnen ondernemingen en andere organisaties helpen strategische plannen voor O&O-activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren. Dit kan het identificeren van belangrijke onderzoeksgebieden, het beoordelen van marktkansen en het ontwikkelen van O&O-routekaarten als leidraad voor innovatieactiviteiten omvatten.  

Technische deskundigheid  

O&O-adviesbureaus kunnen technische expertise leveren op een groot aantal gebieden, waaronder engineering, biowetenschappen en informatietechnologie. Deze expertise kan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en de optimalisering van bestaande producten en diensten ondersteunen.  

Financieringsondersteuning  

O&O-adviesbureaus kunnen ondernemingen en andere organisaties helpen bij het identificeren en aanvragen van financieringsmogelijkheden voor O&O, waaronder subsidies, belastingvoordelen en andere vormen van financiële steun.  

Projectbeheer  

O&O-adviesbureaus kunnen het beheer van O&O-projecten ondersteunen, met inbegrip van projectplanning, uitvoering en toezicht. Dit kan ertoe bijdragen dat projecten op tijd, binnen het budget en volgens de vereiste kwaliteitsnormen worden voltooid. 

Marktanalyse  

O&O-adviesbureaus kunnen ondernemingen en andere organisaties helpen om markttrends en kansen te beoordelen en mogelijke belemmeringen voor commercialisering op te sporen. Dit kan ertoe bijdragen dat O&O-activiteiten worden afgestemd op de marktbehoeften en dat nieuwe producten en diensten een sterk marktpotentieel hebben.  

Hoe kunt u zich voorbereiden op de uitvoering van fiscale O&O-stimulansen?  

In het algemeen kunnen O&O-adviesbureaus een waardevolle rol spelen in het innovatielandschap door gespecialiseerde expertise en ondersteuning te bieden aan organisaties die betrokken zijn bij O&O-activiteiten. Maar voorbereiding is essentieel en er zijn veel manieren waarop u uw bedrijf kunt optimaliseren voordat u fiscale stimuleringsmaatregelen implementeert.   

Het stimuleren van innovatie in uw bedrijf via fiscale stimuleringsmaatregelen vereist zorgvuldige planning en een strategische aanpak. Hier zijn enkele stappen die u kunt nemen:  

Identificeer de beschikbare fiscale stimulansen  

Onderzoek de verschillende fiscale stimulansen die in uw land of regio beschikbaar zijn om innovatie aan te moedigen. Dit kunnen belastingkredieten, aftrekposten en vrijstellingen zijn, maar ook subsidies en andere financiële steun.  

Bepaal wie in aanmerking komt  

Bekijk de subsidiabiliteitscriteria voor elke fiscale stimuleringsmaatregel om te bepalen of uw bedrijf in aanmerking komt. Sommige stimuleringsmaatregelen zijn bijvoorbeeld alleen beschikbaar voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) of bedrijven in specifieke sectoren of activiteiten.  

Beoordeel de potentiële voordelen  

Evalueer de potentiële voordelen van elke fiscale stimuleringsmaatregel voor uw bedrijf, inclusief het bedrag van de beschikbare financiële steun en hoe deze kan worden gebruikt om innovatie te ondersteunen.  

Een innovatieplan ontwikkelen  

Ontwikkel een plan voor de manier waarop uw bedrijf de financiële steun die de fiscale stimuleringsmaatregelen bieden, kan gebruiken om innovatie te ondersteunen. Dit kan investeringen in onderzoek en ontwikkeling, de indienstneming van nieuw personeel, de aankoop van nieuwe uitrusting of de verwerving van nieuwe technologieën omvatten. 

De fiscale stimulansen aanvragen  

Vraag de fiscale stimulansen aan die het meest relevant zijn voor de behoeften en doelstellingen van uw onderneming. Zorg ervoor dat u de aanvraagprocedures zorgvuldig volgt en alle vereiste informatie en documentatie verstrekt.  

Monitoren en evalueren  

Monitor de voortgang van uw innovatieplan en evalueer het effect van de fiscale stimuleringsmaatregelen op de innovatieactiviteiten van uw bedrijf. Gebruik deze informatie om eventueel noodzakelijke aanpassingen door te voeren en de innovatie-inspanningen van uw bedrijf voortdurend te verbeteren.  

Door deze stappen te nemen, kunt u fiscale stimulansen gebruiken om de innovatie in uw bedrijf te stimuleren en een concurrentievoordeel in uw sector te behalen. 

Om investeringen in O&O+I verder aan te moedigen, helpen onze FI Group consultants bij het identificeren, implementeren en onderhouden van de nodige financiële processen. Wij ondersteunen je bij het begrijpen en onderscheppen van beschikbare O&O+I mogelijkheden.  

Yvette Poumpalova

× How can I help you?