5 april 2023

De stappen naar succes  

Alvorens een fiscale stimuleringsmaatregel in België aan te vragen, moeten ondernemingen verschillende dingen weten om ervoor te zorgen dat ze in aanmerking komen en dat hun aanvraag succesvol is. Hier volgen enkele belangrijke overwegingen:  

Subsidiabiliteitscriteria  

Wees vertrouwd met de subsidiabiliteitscriteria voor de fiscale stimuleringsmaatregel die u aanvraagt. Dit hangt af van het type stimuleringsmaatregel, de grootte van uw bedrijf, de sector waarin u actief bent en andere factoren. Zorg ervoor dat uw bedrijf aan alle criteria voldoet voordat u een aanvraag indient.  

Aanvraagprocedures  

Begrijp de aanvraagprocedures voor de fiscale stimuleringsmaatregel die u aanvraagt. Dit omvat het aanvraagformulier, de vereiste documentatie en eventuele deadlines of andere vereisten. Zorg ervoor dat u alle nodige informatie en documentatie bij de hand hebt voordat u een aanvraag indient.  

Beschikbare financiering  

Weet hoeveel geld er beschikbaar is voor de fiscale stimuleringsmaatregel waarvoor u een aanvraag indient. Dit zal u helpen bepalen hoeveel financiering u moet aanvragen en hoe deze kan worden gebruikt om de innovatieactiviteiten van uw bedrijf te ondersteunen.  

Rapportageverplichtingen  

Begrijp de rapportagevereisten voor de fiscale stimuleringsmaatregel die u aanvraagt. Dit omvat regelmatige rapportage over de voortgang van uw innovatieactiviteiten en hoe de financiering wordt gebruikt. Zorg ervoor dat u aan deze rapportage-eisen kunt voldoen.  

Andere financieringsbronnen  

Wees u bewust van andere financieringsbronnen die voor uw bedrijf beschikbaar kunnen zijn. Hieronder vallen subsidies, leningen en andere financiële steun van overheidsinstellingen, particuliere investeerders en andere bronnen. Overweeg of het combineren van fiscale stimuleringsmaatregelen met andere financieringsbronnen u kan helpen uw innovatiedoelstellingen effectiever te bereiken.  

Door zich van deze overwegingen bewust te zijn, kunnen ondernemingen ervoor zorgen dat ze goed voorbereid zijn om fiscale stimulansen in België aan te vragen en hun kansen op succes te maximaliseren.  

Maak een keuze tussen financieringsopties (of combineer ze!)  

Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden voor O&O in België, elk met zijn eigen risico’s en voordelen. Enkele van de meest voorkomende financieringsopties voor O&O in België zijn:  

O&O+I subsidies  

Subsidies zijn een populaire financieringsoptie voor O&O in België, en worden verstrekt door overheidsinstanties, non-profitorganisaties en particuliere stichtingen. De voordelen van subsidies omvatten het feit dat ze niet moeten worden terugbetaald en dat ze een aanzienlijk bedrag aan financiering voor O&O-activiteiten kunnen opleveren. De aanvraagprocedure voor subsidies kan echter competitief zijn, en er is geen garantie dat een onderneming of onderzoeker de financiering krijgt die ze aanvraagt.  

Fiscale stimuleringsmaatregel voor O&O  

Fiscale stimulansen zijn een vorm van financiering waarbij de overheid minder belasting hoeft te betalen in ruil voor investeringen in O&O-activiteiten. De voordelen van fiscale stimulansen zijn onder meer dat zij een voorspelbare financieringsbron voor O&O-activiteiten kunnen vormen en over een periode van verscheidene jaren kunnen worden toegepast. De criteria om in aanmerking te komen voor fiscale stimulansen kunnen echter streng zijn en het bedrag van de verstrekte financiering kan beperkt zijn.  

Risico’s en voordelen  

De risico’s en voordelen van elke financieringsoptie hangen af van de specifieke omstandigheden van de betrokken onderneming of onderzoeker. Het is belangrijk de kosten en baten van elke financieringsoptie zorgvuldig te evalueren alvorens een beslissing te nemen, en met een financieel adviseur of een andere deskundige samen te werken om ervoor te zorgen dat de gekozen financieringsoptie geschikt is voor de behoeften van de onderneming of onderzoeker.  

O&O-adviesbureaus kunnen op verschillende manieren helpen om de O&O-financieringsstrategie van een onderneming in België te optimaliseren:  

Beoordeling van de O&O-behoeften van de onderneming  

Een adviesbureau kan de O&O-behoeften van de onderneming beoordelen, potentiële investeringsgebieden identificeren en O&O-projecten helpen prioriteren. Dit kan ervoor zorgen dat de onderneming investeert in O&O-activiteiten die in lijn liggen met haar strategische doelstellingen en die het potentieel hebben om een positief rendement op de investering te genereren.  

Identificatie van financieringsbronnen  

Een adviesbureau kan verschillende financieringsbronnen voor O&O-activiteiten identificeren en evalueren, waaronder subsidies, belastingvoordelen en particuliere financieringsopties. Het adviesbureau kan de onderneming helpen bepalen welke financieringsbronnen het meest geschikt zijn voor haar behoeften en kan begeleiding bieden bij de aanvraagprocedure.  

Ontwikkeling van een financieringsstrategie  

Op basis van de beoordeling van de O&O-behoeften van de onderneming en de identificatie van potentiële financieringsbronnen kan een adviesbureau helpen bij de ontwikkeling van een financieringsstrategie die het gebruik van de beschikbare middelen optimaliseert. Het adviesbureau kan de onderneming helpen de risico’s en voordelen van verschillende financieringsopties tegen elkaar af te wegen en een plan te ontwikkelen om de impact van O&O-investeringen te maximaliseren.  

Ondersteuning bij de aanvraagprocedure  

Een adviesbureau kan ondersteuning bieden tijdens het hele aanvraagproces voor subsidies en belastingvoordelen. Dit kan hulp inhouden bij het opstellen van aanvragen, het waarborgen dat aan de subsidiabiliteitscriteria wordt voldaan en het geven van advies over hoe de aanvraag kan worden geoptimaliseerd om de kans op succes te vergroten.  

Monitoring en evaluatie van O&O-activiteiten  

Een adviesbureau kan helpen de voortgang van de O&O-activiteiten te bewaken en te evalueren, en feedback geven over de doeltreffendheid van de O&O-financieringsstrategie. Dit kan de onderneming helpen bij het identificeren van verbeterpunten en het aanpassen van de O&O financieringsstrategie.  

FI Group kan waardevolle ondersteuning bieden aan ondernemingen van elke omvang die hun O&O financieringsstrategie willen optimaliseren. Door te helpen bij het beoordelen van de R&D behoeften, het identificeren van financieringsbronnen, het ontwikkelen van een financieringsstrategie, het ondersteunen van het aanvraagproces en het monitoren en evalueren van de O&O activiteiten, kunnen onze deskundige adviseurs ervoor zorgen dat de onderneming de beschikbare middelen zo effectief mogelijk gebruikt om haar strategische doelstellingen te bereiken. 

Yvette Poumpalova

× How can I help you?